Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат

Курсова бота

Виконала студентка ФПН-2 Ліщук Олена

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

Київ 1999

ПОШИРЕННЯ ФТОРУ В ПРИРОДІ

На земній поверхні фтор є дуже поширеним елементом. За розповсюдженістю його варто поставити на 13 місце серед інших елементів. Земна кора містить в середньому коло 0.078% фтору; його загальний вміст у літосфері, океанах та атмосфері сягає близько Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат 0.03%. У вільному стані фтору у природі майже немає. У надзвичайно невеликих кількостях фтор у вільному стані було виявлено лише в певних різновидах плавикового шпату. Завдяки своїй великій реакційній здатності фтор існує у природі майже виключно у формі сполук з іншими елементами.

Кругообіг фтору у природі

Накопичені наукою Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат дані дозволяють скласти уявлення про рух та кругообіг фтору у біосфері. Фтор концентрується головним чином на останніх етапах магматичного процесу, внаслідок чого вулканічні утворення збагачені фтором, який заходить до складу мінералів, розчинів та газових струменів.

Типовою сполукою фтору у вивержених породах є фторапатит, що утворюється при кристалізації магматичного розплаву Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат. Фторапатити є головним джерелом фтору у біосфері. Крім того, деяка кількість фтору надходить до біосфери з термальними водами, вулканічними газами та , можливо, з космічним пилом.

В термальних мінеральних водах, як правило, міститься багато фтору. Наприклад, Єкатерининське джерело у Боржомі (температура його води 28 градусів) містить 3.5 мг/ л, Смирновське джерело – 1.9 мг Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат/ л, джерело у Виши (20 градусів) – 5.4 мг/ л, Карлсбадське джерело (71 градус) – 2.2 мг/ л(Н. В. Тагеєва).

Вулканічні гази дуже багаті на фтористий водень. Останній було знайдено у газах Везувію, вулканів Гавайських полуостровів, де він складав 2.5% об’єму всього газу. Готьє (Gautier)виявив 0.11 мг/ л фтору у повітрі під час виверження Везувію. Цікаво Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат, що саме в районах сучасного вулканізму (Везувій) було вперше виявлено флюороз зубів у дітей. Зі старих описів захворювань тварин Ісландії та вивчення їхніх кісток можна зробити висновок, що причиною цих хвороб був фтор, що виділився після виверження вулкану Геклог.

Вивітрювання вивержених гірських пород призводить до руйнування раніш стійких Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат мінералів, що містять фтор, та до утворення нових; при цьому найбільші зміни пов’язані з активною діяльністю організмів.

Фтор вивержених пород у процесі вивітрювання розчиняється у воді, з якою виноситься у моря та океани. Здесь він у величезних кількостях відкладається разом з фосфором та кальцієм у скелетах морських тварин Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат та з відмерлими масами їх занурюється на дно, де утворюються стійкі апатитові комплекси фосфоритів. Можливий і інший шлях утворення цих сполук через процеси осадження фізико-хімічного нраву. У глибоких частинах морських басейнів завдяки високій концентрації вуглекислоти у воді міститься багато фосфорного ангідрида. При переміщенні водних мас до сберегалів материків зменшується парціальний Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат тиск вуглекислоти і фторфосфати випадають з пересичених розчинів (Казанов А. Б., 1937).

В итогі геологічних процесів, наприклад підняття дна, цілі ділянки моря знову стають сушею, отдалі припаси фтористих сполук знову розчиняються і виносяться підземними водами у моря і океани.

Таким є величавый цикл кругообігу фтору у природі Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат, що здійснювався протягом геологічних епох і не раз повторювався за час існування Землі.

Проте, окрім величавого циклу кругообігу фтору, існують і малі, що не потребують століть. На величезних просторах поверхні суші та океану фтор під впливом численних факторів надходить до атмосфери.

Повітряними масами, що рухаються, фтор переноситься на великі Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат відстані і опадами знову випадає на поверхню землі. Рослини, вбираючи з грунтовими водами фтор, разом з іншими солями асимілюють його. Тварини отримують фтор як з води, так і з їжею; частково вони виділяють його, а частково відкладають, головним чином у скелеті.

Після смерті тварин та рослин фтор знову потрапляє у Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат грунт та з підземними водами переміщується вглиб землі. Здесь він частково відкладається в итогі обмінних реакцій. Фтор захоплюють головним чином фосфати, в яких він заміщує гідроксильну групу, утворюючи фторапатити. Багато фтору з підземними водами виноситься в річки, моря та океани.

Виробнича діяльність людини все більше впливає на кругообіг фтору. Люди Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат використовують в якості сировини фтор, що міститься в корінних осадових породах; тим самим вони ніби допомагають природним силам вивітрювання, залучаючи у кругообіг колосальні припаси фтору. При використанні добрив (фосфати, суперфосфати) на земній поверхні протягом року розсіюються сотні тисяч тон фтору у легкорозчинному вигляді.

Значні кількості фтору з Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат різноманітних виробництв потрапляють в атмосферу з димом та пилом чи у водоймища зі стічними водами. Так при переробці апатитів у суперфосфатні добрива до 50% фтору, що міститься в их, виділяється з газами; таким чином у відкриту атмосферу за рік викидають 10-ки тисяч тон фтору.

Газоподібний фтористий водень нередко міститься у повітрі промислових Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат підприємств та оточуючій їх атмосфері при виробництві фтористих солей, інсектофунгіцидів, фторорганічних сполук та фосфору , при отриманні авіаційного палива, при виробництві суперфосфатів та фторберилія, при електролізі розплавленого кріоліту з метою отримати алюміній, тощо.

Забруднення повітря фтором може бути також пов’язане з використанням у різноманітних галузях народного господарства фтористих солей натрію Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат, амонію, кальцію, барію, свинцю та міді. У боротьбі з шкідниками сільського господарства застосовують фтористі солі – кременефториди (Na2SiF4, K2SiF4, CaSiF6, BaSiF6).

Певна кількість фтору потрапляє до атмосфери також у итогі згоряння кам’яного вугілля. Так, наприклад, англійське вугілля містить від 0 до 175 мг/ кг фтору. В итогі цього у Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат промисловому районі Лінкольншир травка містить до 2200 мг/ кг фтору. Деякі аналітики виявляли у кілограмі вугілля від 85 до 295 мг фтору. Це цілком зрозуміло, оскільки у здерев’янілій частині рослин (тирса) виявляли 2 – 3.6 мг фтору на один кілограм сухої ваги, в подальшому ймовірно відбувалося збагачення кам’яновугільної породи фтором.

Таким чином Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат, вимальовується усе розмаїття впливу фтору на організм, що залежить від розсіювання його у біосфері та від особливостей міграції фтору в процесі його кругообігу .

Фтор у породах земної кори та грунтах

Число сполук, що містять фтор, у земній корі дуже велике. Фтор міститься у плавиковому шпаті (CaF2), у алюмосилікатах та Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат силікатах, кріоліті (Na3[AlF6]), апатитах, фосфоритах тощо.

Фторфосфати кальцію, апатити містять до 3.8% фтору. Вони перебувають у вивержених породах у розсіяному стані (до 0.6%). Проте є й родовища апатиту у концентрованому виді, наприклад у Хібінах на Кольському півострові (Лабунцев А. Н.). Хібінські фторапатити містять близько 3.14% фтору.

Фосфорити відносяться до досить розповсюджених мінеральних утворень Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат. Хоча вони також є фторфосфатами, іноді вони містять більше фтору, ніж апатити. Якщо в апатиті співвідношення фтору до P2O5 теоретично дорвейівнює 0.0891, то є фосфорити, в яких воно досягає 0.115. Вважають, що в цьому випадку частина фтору відклалася у вигляді CaF2, поза зв’язком з фосфатом кальцію Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат.

Родовища фосфоритів мають велике значення в зв’язку з можливістю збагачення підземних вод фтором.

Що ж до грунту, то є два основних джерела фтору в ньому: 1) з вивітрювання пород та 2) внесення з атмосфери з метеорними водами та промисловими викидами.

Грунти поруч з родовищами багатих на фтор мінералів, що виходять на Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат поверхню, можуть накопичувати фтор за рахунок малорозчинних продуктів вивітрювання.

При аналізі у грунтах виявляють плавиковий шпат, апатит, біотит, турмалін та інші мінерали, що містять фтор. Однак і розчинені сполуки фтору із опадів можуть затримуватися у грунті, особливо у його гумусовому шарі. Здесь у тонкій фракції, у колоїдах, вміст фтору Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат підвищується за рахунок сорбції на поверхні часток. Вважають, що в цьому випадку частина фтору перебуває у стані, що припускає явище обмінної сорбції, а частина – у більш фіксованому стані.

Піщані грунти містять значно меншу кількість фтору, ніж глинисті. Встановлено, що з підвищенням лужності грунту зростає його здатність утримувати фтор. В Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат глибших шарах грунту вміст фтору зростає.

При значному промиванні грунту фтористі сполуки, незважаючи на погану розчинність, можуть виноситися. А. П. Виноградов вважає, що процес вилучення фтору з грунтів превалює над процесом привнесення його у грунт з атмосфери.

Вважають, що вміст фтору у грунтах в більшості випадків перебуває в межах Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат 10-2 – 10-1%. Дослідивши проби грунту, де не застосовувалися суперфосфатні добрива, з 24 місць України, спеціалісти виявили в их від 3.6*10-3 до 3.2*10-2 % фтору. В інших країнах, які знаходяться в різних частинах земної кулі, вміст фтору теж близький до вказаних цифр. Але якщо середній відсоток вмісту фтору у грунті в різних країнах приблизно такий самий, то Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат амплітуда коливань вмісту фтору в грунтах окремих місцевостей досить велика. В зв’язку з цим відмічають і значні коливання вмісту фтору у рослинах.

Як вже зазначалося, підвищений вміст фтору у грунтах як правило виявляється у місцевостях, що розташовані поблизу виходу на поверхню пород, багатих на фтор. Так Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат, наприклад, у грунті навколо рудника, де добували плавиковий шпат, містилося 5*10-2 % фтору, а коло родовища фосфоритів у Індії – до 3.2*10-1 %.

В цих місцевостях можна очікувати виникнення ендемічних осередків флюорозу серед людей та тварин внаслідок збільшення вмісту фтору у продуктах рослинного походження, забруднення останніх фторовмісним пилом та підвищення концентрації фтору у поверхневих та грунтових водах Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат.

У глинистих грунтах також знаходили велику кількість фтору. Так Рохольм (Rocholm) вказує на те, що у глині, яку використовують на одному цегляному заводі, містилося 1.6*10-1 % фтору; навколо цього заводу спостерігали загибель рослинності від впливу викидів, які містили фтор, а також захворювання худоби.

Таким чином, фторвмісні викиди підприємств можуть значно підвищити Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат кількість фтору у грунтах навколишніх територій.

Вміст фтору у грунті може зростати і при використанні суперфосфатних добрив, причому ступінь збагачення залежить від нраву грунту.

Спеціалісти знаходили в удобреному суперфосфатами грунті від 1.4*10-2 до 5.7*10-2% фтору. В останньому випадку вирощений на цій ділянці буряк містив значно більшу, ніж звичайно Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат, кількість фтору.

Суперфосфатні добрива вводяться в грунт у кількості декількох сотень кілограм на гектар. Враховуючи широке застосування цього добрива, можна припустити, що з ним протягом року на земній кулі вноситься декілька сот тисяч тон фтору. Ця кількість може мати суттєве значення у загальному балансі кругообігу фтору в біосфері.

Фтор у воді

Обширно розповсюджені Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат розчинні фторвмісні сполуки в породах та грунтах зумовлює наявність фтору в природних водах, які використовуються для водопостачання населення.

Концентрація фтору в природних водах коливається в широких межах (від 0.01 до 27 мг/ л) і пов’язана з розчинністю його сполук. (Для детальнішої інформації дивіться таблицю 1 нижче).

Найменші концентрації Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат фтору містять метеорні та поверхневі води, найбільші – підземні води, які стикаються з багатими на фтор породами; мінеральні джерела, особливо термальні, які пов’язані з вулканізмом; поверхневі водойми, які забруднені стоками певних виробництв.

Таблиця 1. Розчинність сполук фтору

Назва сполуки Формула Розчинність, мг/ л
1 Фтористий Ca CaF2 40
2 Фтористий Mg MgF2 130
3 Фтористий Pb PbF2 660
4 Фтористий Sr SrF2 390
5 Фтористий Cu CuF2 750 18%
6 Фтористий Fe FeF3 910
7 Фтористий Al AlF Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат3 5590
8 Фтористий Zn ZnF2*H2O 15160
9 Фтористий Na NaF 40540-42100
10 Фторсилікат Ba BaSiF6 270-340
11 Фторсилікат K K2SiF6 1200-1750
12 Фторсилікат Na Na2SiF6 6520-7500
13 Фторсилікат Cu CuSiF6*6 H2O 203200 25%
14 Фторалюміній Na синтетичний(кріоліт) Na3[AlF6] 610-630
15 Фторалюміній Naприродний Na3[AlF6] 390
16 Фосфорити 400-1000
17 Фторфосфат 200-500

Високі концентрації фтору виявлено у питних водах багатьох країн. Багато джерел водопостачання, переважно артезіанських свердловин, з величавым вмістом фтору є у США Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат, де декілька мільйонів людей вживають воду, що містить від 1.0 до 2.0 мг/ л фтору, не менше мільйону – воду, що містить від 2.1 до 5.0 мг/ л, та декілька десятків тисяч – воду, концентрація фтору в якій перевищує 5.1 мг/ л.

З європейських країн найвищі концентрації фтору в питній воді виявлено в Іспанії, де в околицях Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат Толедо є джерела водопостачання, які містять 21.65 мг/ л фтору. В Англії найбільший вміст фтору, 4.5 та 5.5 мг/ л, знайдено у підземних водах графств Мальдон та Ессекс. В інших місцевостях Англії та у Ірландії концентрація фтору у питній воді не перевищує 2 мг/ л. В Італії описано води з 7.0 мг/ л фтору, у Швейцарії Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат максимальна концентрація фтору становить 1.49 мг/ л.

Є багато свідчень про високий вміст фтору у водах європейських мінеральних джерел. Так, наприклад, у Франції в джерелі виявлено концентрацію фтору до 18 мг/ л, в джерелах Португалії – 12.1 мг/ л, у Болгарії – до 12 мг/ л, у Швейцарії – до 7.46 мг/ л.

Високі концентрації фтору Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат (до 11.78 мг/ л) знайдено у водах багатьох криниць у Східній Африці; в Північній Америці у "фосфатних зонах" концентрація фтору сягає 7.0-8.0 мг/ л. Концентрації фтору, що перевищують 10 мг/ л виявлено у Кенії. Джерелами фтору здесь є продукти вивітрювання вулканічних порід. Велика кількість вод з високою концентрацією фтору є в Китаї Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат.

Наведена нижче таблиця 2 характеризує вміст фтору в водах різного походження, вона свідчить про те, що неувязка водних ендемій флюорозу досить животрепещуща і для України.

Таблиця2. Вміст фтору в різних водах України

Найменування води Число аналізів Число джерел (%) за концентрацією фтору (мг/ л)
0.0-0.199 0.2-0.499 0.5-0.999 1.0-1.499 1.5-1.999 2.0-2.999 3.0-3.999 4.0-5.999 6.0-більше
Атмосферна 20 95 5 _ _ _ _ _ _ _
Поверхнева 192 54.8 39 6.2 _ _ _ _ _ _
Колодязна 1625 28.9 37.9 19.1 7.8 2.4 2.9 0.8 0.12 0.06
Артезіанська 556 16.3 43.2 22.1 6.4 3.8 5.9 0.9 1.8 _
Мінеральна 72 37.5 13.9 19.1 6.8 8.0 8.0 6.7 _ _
Морська 10 _ _ 100 _ _ _ _ _ _

Вміст фтору в атмосферних водах

Необхідною ланкою у вивченні кругообігу елементу є Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат знання його вмісту в атмосферних водах (опадах). В. І. Вернадський надавав величавого значення вивченню складу метеорних вод. В наш час накопичено ще не много даних про вміст фтору у опадах. За даними спеціалістів атмосферні опади містять фтор, концентрація якого переважно становить n*10-6%, і рідко – n*10-5%.

Метеорні води, зібрані далековато Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат від величавых населених пунктів, містили менше фтору. В опадах, зібраних у величавых містах, концентрація фтору була значно вищою, ймовірно внаслідок забруднення атмосферного повітря димом чи фторовмісними викидами промислових підприємств.

На основі аналізів вирахували, що середній вміст фтору у опадах, що випадають на території України, становить 0.0524 мг Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат/ л.

Таблиця 3. Гідрохімічний стік фтору головними ріками України

Назва ріки Середньорічний об’єм стоку (км3) Кількість фтору (мг/ л) Середньорічний гідрохімічний стік фтору (т)
Дніпро 51.0 0.184 9.350
Дністер 10.0 0.180 1.800
Південний Буг 2.7 0.230 521

Вміст фтору в поверхневих водах

Проведені дослідження говорять про те, що у переважній більшості випадків у воді рік та інших відкритих водоймах міститься до 0.3 мг/ л фтору.

В Україні найменші Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат концентрації фтору, до 0.1 мг/ л, у слабко мінералізованій воді гірських річок та струмків Закарпаття. З просуванням на схід та південь концентрація фтору зростає, сягаючи 0.6 (ріка Молочна) – 0.84 (ріка Кальміус) мг/ л, що загалом співпадає зі збільшенням мінералізації води.

Лише у випадку дренування ріками водоносних горизонтів, що проходять у багатих на Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат фтор породах, ця закономірність порушується: при порівняно низькій мінералізації води спостерігається висока концентрація фтору (ріка Тясмин – 0.59 мг/ л).

Коливання концентрації фтору вздовж течії ріки, як правило, невеликі; так при одночасному заборі проб вздовж всієї течії Дніпра вони варіювали від 0.11 до 0.2 мг/ л, в Дністрі – від 0.09 до 0.31 мг Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат/ л, в Дунаї – від 0.1 до 0.25 мг/ л.

Також невеликі сезонні коливання концентрації фтору, які за спостереженнями перебували в межах (в мг/ л): у Дніпрі – від 0.09 до 0.266, у ріці Південний Буг – від 0.17 до 0.3.

Вода гірських річок, які утворюються внаслідок танення снігів, містить зимою значно менше фтору. Ця обставина навела Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат на думку про можливість звільнення води від фтору шляхом виморожування.

Проте не всі поверхневі води містять малі кількості фтору. У Східній Індії є ріка Тепабела (Tjapabela), що бере витоки з джерела вулканічного походження, у воді якої міститься до 3.2 мг/ л фтору. У штаті Арізона в США у воді ріки Джилай Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат та її притоці Сан-Педро міститься фтор у високій концентрації. Підвищений вміст фтору у воді поверхневих водойм є своєрідною особливістю певних районів Казахстану. Вміст фтору у ріках передгір’я Заілійського Ала-Тау коливається в межах 0.7-1.25 мг/ л, а в ріках Центрального Казахстану – 0.4-2.5 мг/ л.

Ще вищою є концентрація Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат фтору у воді озер: у озері Байкал – 1.5 мг/ л, в о. Сабунди-Куль – до 7 мг/ л ( Це найбільша концентрація фтору, виявлена у водах Казахстану).

Підвищені концентрації фтору у поверхневих водах Казахстану Л.Н.Крепкогорський та Л. Н. Богусевич пояснюють участю у формуванні їхнього сольового складу тріщинних вод деяких порід Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат палеозою, які містять фтору до 1.8 мг/ л. Дійсно, структура мінерального складу води о. Сабунди-Куль тотожна водам палеозою і відрізняється лише великою мінералізацією, що ймовірно пов’язане з сильним випаровуванням. В. А. Книжников описав в Казахстані геохімічну провінцію із вмістом фтору від 0 до 3 мг/ л в грунтових водах та від 2.2 до Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат 6 мг/ л у воді озер. Концентрація фтору в озерах та ріках Казахстану різко коливається протягом року, наприклад в о. Сабунди-Куль – в межах від 1 до 7 мг/ л.

В ряді випадків високий вміст фтору може бути наслідком забруднення водойми промисловими стічними водами.

Сполуки фтору слід віднести до стабільних інгрідієнтів промислових Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат стоків і розраховувати на самоочищення водойм від сполук фтору удобно неможливо.

Факти говорять про те, що можливе сильне забруднення річок фтором та виникнення ендемій флюорозу у випадку відсутності ефективної та постійно контрольованої чистки стічних вод.

Вміст фтору в підземних водах

З точки зору ймовірності виникнення ендемій флюорозу найбільший інтерес викликають підземні Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат води, а з их – напірні, артезіанські. Останні нередко використовують для централізованого водопостачання, і тому велике практичне значення має знання закономірностей розподілу фтору у водоносному горизонті. Це позволить передбачити вміст фтору у воді проектованих свердловин і, відповідно, попередити виникнення ендемій та нераціональну витрату матеріальних ресурсів на облаштування Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат нездорових джерел водопостачання.

На основі досліджень професора Р. Д. Габовича та інших можна зазначити, що води зі свердловин з 1-го й того ж горизонту можуть містити різну кількість фтору залежно від місцезнаходження. Щодо більшості водоносних горизонтів можна виявити закономірності у зміні вмісту фтору.

Дослідження спеціалістів складу води протягом 8 років констатували постійність Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат концентрації фтору у воді більшості артезіанських свердловин. Сезонні та річні відхилення як правило невеликі (0.01 мг/ л) і навіть при високій концентрації фтору (4 мг/ л) не перевищують 0.2 мг/ л. Дослідники не зустріли таких джерел, де вміст фтору змінювався в одному напрямку; як правило річні коливання у вмісті фтору відбуваються навколо деякої Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат середньої величини. Винятки з цього правила траплялися дуже рідко. Лише в одній з 26 свердловин було виявлено коливання фтору в 0.6 мг/ л за дворічний проміжок. Деякі показники дозволяють припустити, що ця постійність зберігається принаймні протягом десятиліть (Dean, H. T., Elvove, E. FurtheStudiesontheMinimalThresholdofChronicEndemicDentalFluoris. – 1937).

В таблиці 4 наведено дані про вміст Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат фтору у водах різних водоносних горизонтів України. З таблиці видно, що в Україні високі концентрації фтору є переважно у водах крейдового, сеноманського, бучакського та сарматського горизонтів.

Таблиця 4. Вміст фтору у воді свердловин України

Водоносний горизонт Число свердловин Число свердловин з концентрацією фтору (в мг/ л)
До 0.499 0.5-0.999 1.0-1.499 1.5-1.999 2.0-2.999 3.0-3.999 4.0-більше
Докембрій 24 19 5 - - - - -
Карбон 28 4 22 2 - - - -
Силур 11 9 2 - - - - -
Юра 25 6 11 8 - - - -
Крейда всього 265 179 60 9 4 13 - -
Сеноманський 29 22 2 - - 5 - -
Крейдовий 236 179 60 9 4 13 - -
Третинний всього 241 128 30 19 23 25 7 9
Палеогену 118 44 5 14 18 21 7 9
Неогену 98 66 19 5 4 4 - -
Четвертинний 118 78 40 - - - - -

Максимальний вміст фтору в артезіанських Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат свердловинах України становить 5.6 мг/ л. Підвищений вміст фтору у водах юрських, крейдових та третинних палеогенових відкладень пов’язаний з поширенням фосфоритів.

Варто зазначити, що про можливість наявності високих концентрацій фтору у воді шахтних колодязів та пов’язаних з ними ендемій флюорозу інформації досі недостатньо. Між тим основна маса сільського населення Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат України користується цими джерелами водопостачання.

У воді переважної кількості колодязів України(67%) міститься фтору не менше 0.5 мг/ л. Фтор в кількості, що перевищує 1 мг/ л виявлено у воді 14% обстежуваних колодязів.

Невеликі концентрації фтору, переважно до 0.5 мг/ л, є у водах західних областей України та Полісся.

При подальшому Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат просуванні з заходу на схід, а особливо з півночі на південь, концентрації фтору у воді шахтних колодязів зростають, сягаючи максимуму у Дніпропетровській області, де багаті на фтор води є в усіх без винятку районах. Максимальна концентрація фтору здесь 4.5 мг/ л, причому близько 25% колодязних вод містять 1-1.5 мг/ л фтору, а близько Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат 20% - більше.

Найбільші концентрації фтору виявили в селах, поблизу яких в минулому видобували плавиковий шпат.

Щоб відповісти на питання, наскільки багаті на фтор колодязні води можуть бути причиною ендемії флюорозу, вивчали сезоні та річні коливання концентрацій фтору у воді 23 шахтних колодязів восьми областей України. Було встановлено, що сезонні коливання фтору наближаються Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат до 0.3-0.5 мг/ л; мінімальна концентрація фтору спостерігається навесні, а найбільша – наприкінці літа, восени та взимку.

Оскільки середньорічний рівень фтору у колодязній воді зберігається протягом багатьох років, можна дійти висновку, що і вода шахтних колодязів може бути причиною ендемій флюорозу, що підтвердилося при обстеженні населення.

Спадання рівня води Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат в колодязях наприкінці літа призводить до підняття осаду з дна при заборі води, що також збільшує вміст фтористих сполук у воді.

Підсумовуючи усі спостереження, можна зробити висновок, що основною ознакою, яка дозволяє припустити наявність високих концентрацій фтору в підземних водах, є залягання фосфоритових відкладень чи інших фторвмісних мінералів у водоносному Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат горизонті. При цьому накопичення фтору у воді зростає в ділянках водоносного горизонту з уповільненим водообміном. Внаслідок цього концентрація фтору у водах водоносного горизонту зростає із зануренням і досягає максимуму у центрі западин та котловин.

Навпаки, найменші кількості фтору містять води горизонтів, що залягають близько до поверхні землі, на підвищених частинах рельєфу Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат, при полегшеному живленні. Зменшення кількості фтору спостерігається також у водах, які з’єднані з добре промитими, очень тріщинними породами (Т. А. Ніколаєва). Існує думка про те, що чим довшим є шлях води через вапняні породи, тим менше вона містить фтору.

У літературі є вказівки на те Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат, що кількість фтору у водах зростає з глибиною залягання водоносних горизонтів, тобто з геологічним віком відкладень, які утворюють горизонт (Т. А. Ніколаєва, А. С. Белицький, 1951). Однак дослідження інших вчених (Габович Р. Д.)проявили, що це твердження має надто багато винятків. Наприклад, у Дніпропетровській області води з четвертинних відкладень містять в декілька Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат разів більше фтору, ніж тріщинні води корінних порід. За даними С. Н. Черкинського та Р. М. Заславської, більш давні води з відкладень девону бідніші за карбон, а води середнього карбону мають більшу концентрацію фтору, ніж води нижнього карбону (Черкинский С. Н., Заславская Р. М. Фтор в подземных Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат водах РСФСР как фактор заболевания населения флюорозом и кариесом. Гигиена и санитария, 1953, №5).

Габович та інші звернули увагу, що для багатьох багатих на фтор вод характерний невисокий вміст кальцію та магнію, але високий вміст хлоридів та сульфатів. Згідно спостереженням, при підвищенні мінералізації води, збільшенні кількості хлорнатрієвої солі та зменшенні солей кальцію зростає концентрація Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат фтору. Але такий склад зовсім не обов’язковий для вод, багатих на фтор. В цьому можна переконатися розглянувши дослідження Габовича, а також спостереження Ніколаєвої, яка звертає увагу на високу мінералізацію, величавый вміст кальцію, магнію та сульфатів у багатих на фтор водах. Це змушує дійти висновку, що Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат важко знайти будь-які загальні закономірності між складом води та вмістом фтору.

ВПЛИВ ФТОРУ НА ЛЮДСЬКИЙ ОРГАНІЗМ

Фтор в організмі людини та його роль

Фтор в організмі людини

Вивчення вмісту фтору в різних тканинах та органах є необхідною ланкою у справі з’ясування біологічної ролі цього мікроелемента. Між тим ознайомлення з літературою Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат приводить до висновку, що в цій галузі накопичено дуже обмежені дані, які до того ж мають недоліки.

Основним недоліком є те, що визначаючи вміст фтору в тканинах людського організму, дослідники ігнорували концентрацію цього елемента у навколишньому середовищі. Недоліки вивчення вмісту фтору в організмі та недосконалість раніше застосовуваних способів аналізу довгий час Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат позбавляли можливості верно оцінювати отримані результати, не позволяли порівнювати дані різних создательів, а відповідно і ускладнювали виявлення існуючих закономірностей. Через це у літературі можна побачити дуже суперечливі дані про вміст фтору в кістках (від 100 до 9700), зубах (від 90 до 16000 мг/кг), крові (від 0.01 до 2 мг/кг) та інших Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат тканинах. У таблиці 5 наведено вміст фтору в різних тканинах людського організму за даними Р. Д. Габовича.

Проаналізувавши дані таблиці, можна зробити висновок, що найбільша кількість фтору міститься у твердих опорних тканинах, менше у волоссі, нігтях, тобто у тканинах з не многоінтенсивним метаболізмом, порівняно стійких і міцних. У внутрішніх органах, залозах Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат, мозку, де процеси обміну інтенсивні, кількість фтору зменшується. Винятками є ендокринні залози. Найменша кількість фтору міститься у м’язах і мозковій тканині.

Розподіл фтору в організмі неоднорідний. Так, сироватка крові містить більше фтору ніж еритроцити. Дослідження з міченим фтором також проявили, що плазма крові містить приблизно у два рази більше фтору Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат, ніж еритроцити.

Таблиця 5.Вміст фтору у різних тканинах людського організму

Назва тканини Вміст фтору (мг/кг)у людей віком:
10 років 50 років 84 роки
Мозок 0.16 0.37 0.84
М’язи скелету 0.18 0.25 0.81
М’язи серця - - -
Кров 0.13 0.26 0.38
Легені 0.41 0.7 1.08
Печінка 0.24 0.38 1.17
Нирка 0.41 0.68 0.54
Селезінка 0.28 0.81 -
Щитовидна залоза 0.28 0.69 6.35
Підшлункова залоза 0.61 0.84 2.67
Шкіра - 3.95 -
Волосся - 52.8 72.3
Нігті 67.0 75.4 89.0
Кістки 310.0 450.0 882.0
Зуби 105.0 207.0 283.0

З віком рівень фтору в кістках постійних мешканців 1-го і того ж населеного пт збільшується. Вважають, що вміст фтору у кістках збільшується на 0.02% на Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат рік. Можливо, що накопичення фтору в кістках з віком певною мірою пов’язане з патологічними змінами в похилому віці.

Рівень фтору в зубах нижчий, ніж у кістках. В зубах фтор розподіляється теж нерівномірно. Згідно з деякими спостереженнями, у зовнішньому шарі емалі міститься більше фтору, ніж у внутрішньому. Кількість Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат фтору в корені зубу в 1.4-1.8 рази більше, ніж у коронці. Коливання вмісту фтору в різних частинах зубу є однією з обстоятельств розбіжностей літературних даних про вміст фтору в зубах.

Припускають, що при підвищеному надходженні фтору в організм він частково відкладається в зубах і кістках у вигляді фтористого кальцію Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат. У відкладенні фтористого кальцію вбачають причину утворення неоднорідної структури кісток та зубів, що призводить до змін фізико-хімічних властивостей цих тканин при флюорозі.

Проте чи збільшується з віком рівень фтору в тканинах думки вчених розійшлися. Так, Габович вважає, що рівень фтору зростає (Див. Таблицю 5), а С. Я. Капланський вказує, що Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат із старінням організму кількість фтору в ньому зменшується.

Фізіологічна роль фтору

Незважаючи на багаторічне вивчення, біологічна роль фтору і досі менш відома, ніж інших мікроелементів. Проведені експерименти переконують у тому, що тварини і люди не потребують величавых кількостей фтору, але це не означає того, що цей елемент не потрібен організму. Ще Готьє Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат висловив припущення, що фтор сприяє фіксації кальцію та фосфору в організмі. Создатель виходив з того, що фтор має хімічну спорідненість з кальцієм і міститься у величавых кількостях у тих тканинах, де багато фосфорнокальцієвих солей. Міхаеліс (Michaelis, 1935), продовжуючи думку Готьє, також стверджував, що фтор сприяє зв’язуванню тканинами фосфорнокислого кальцію Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат, і є біокаталізатором цього процесу. Міхаеліс вважав, що в тих випадках розладу закостеніння, если не допомагає вітамін D, порушення фосфорнокальцієвого обміну викликано нестачею у раціоні фтору, і тому пропонував застосовувати фтор з терапевтичною метою при остеомаляції, фіброзному оститі та інших захворюваннях кісток.

Фізіологічна роль фтору не обмежується тим, що Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат він заходить в структуру тканин. Є спостереження, що збагачення раціону вагітних жінок фтористим кальцієм покращує розвиток зубів у немовлят. І. Г. Лукомський при введенні мишам невеликих кількостей фтористого натрію відзначав прискорення загоєння і кальціфікації при експериментальних переломах кістки. Даючи хворим остеомієлітом 3-4 мг фтористого натрію на добу, І. Г Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат. Лукомський спостерігав на рентгенограмах прискорення процесу кальцифікації ділянок кістки. На основі цього він дійшов висновку, що малі дози фтору впливаючи на остеобласти сприяють кальцифікації кісткової тканини.

Згідно з деякими даними, загоєння експериментальних переломів у кролів під впливом фтору відбувається значно краще у тому випадку, якщо фтор давати до Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат і після перелому. Грінвуд (Greenwood, 1940) повідомляє, що при додаванні невеликих кількостей фтору до тканин він може бути корисним при фізіологічних процесах. Леві, статистично обробивши величавый обсяг матеріалу, виявив, що в місцевості з малим вмістом фтору у питній воді недостатку слуху у дітей спостерігалися в 1,8 разів частіше, ніж в населеному Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат пункті, в водопровідній воді якого містилося 1,4 мг/ л фтору .

.І. Лобченко звернув увагу на своєрідний і сприятливий перебіг кісткового туберкульозу в населених пт з високим вмістом фтору в питній воді.

Відкриття порівняно величавых кількостей фтору в зубах вже издавна навело на думку, що він необхідний для твердості і Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат міцності емалі.

Цікаво відзначити, що в населених пт з високим вмістом фтору у воді поряд з меншою захворюваністю карієсом зубів відзначають і меншу захворюваність поліомієлітом. Цю обставину намагаються пояснити тим, що воротами інфекції для вірусу поліомієліту є лунки екстрагованих через карієс зубів.

Як вже було сказано, на наступному після Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат кісток і зубів місті за вмістом фтору знаходиться група тканин ектодермального походження: волосся, нігті, епідерміс. В наш час ряд властивостей цих тканин наводить на думку про можливу роль фтору як уповільнювача ферментативних процесів і обміну речовин в цілому. В той самий час накопичується дані, які свідчать про те, що Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат певні концентрації фтору сприяють росту нігтів та волосся. Найменша кількість фтору міститься у мозку, м’язах та внутрішніх органах, тобто в тканинах з найінтенсивнішим метаболізмом. Однак, беручи до уваги дію фтору на найважливіші ферментативні системи та хімічні речовини, що відіграють роль у передачі нервового збудження, не можна відкидати його значення і для Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат цих тканин. Гальмуючи дію одних ферментів, підсилюючи у малих концентраціях дію інших, фтор може впливати на швидкість і напрямок біохімічних процесів.

Величавый інтерес викликає запитання про можливість впливу фтору на ріст і розвиток пухлин. Для злоякісних новоутворень характерний досить інтенсивний аеробний і анаеробний гліколіз, який пригнічується Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат фтором.

Деякі спеціалісти виявили досить значну уражуваність раком шлунку і кишок у робітників, які перебувають під впливом високих концентрацій фторвмісного пилу.

Значну роль фтор відіграє у лікуванні карієсу зубів. Відомо, що карієс виникає внаслідок демінералізації зубів:Ca5(PO4)3OH демінералізація 5Ca2++3PO43-+OH- Демінералізацію можна уповільнити іоном фтору. Цей процес уповільнення відбувається Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат переважно тому, що близько 30% гідроксиапатиту, реагуючи зі фтором в емалі, перетворюється на фторапатит: Ca5(PO4)3OH+F-®Ca5(PO4)3F+OH-

Іони фтору краще підходять до решітки апатиту ніж більш гідроксильні іони, тому фторапатит більш стабільний і майже у 100 разів менш розчинний у кислотах, ніж гідроксиапатит. Отже, фтор захищає Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат зуби від руйнування бактеріями.

Близько 80% усіх зубних паст, що є у продажу, містять різні сполуки фтору, з рівнем фтору близько 0.1%. В зв’язку з додаванням фтору до складу паст виникають певні проблеми. Нередко пасту продають після тривалого зберігання. За цей проміжок часу фтор може стати неактивним. Так, наприклад, може Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат утворитися удобно нерозчинний фторид кальцію.

Крім лікування пухлин і карієсу зубів, фтор пропонують для лікування гіпертиреодизму та інших захворювань ендокринних залоз, остеомієлітів, туберкульозу, гельмінтозів, хронічних захворювань суглобів тощо.

Фтор як фактор захворювання людей

Гострі отруєння фтором

Є. Г. Гурін ще у 1896 році дав класичний опис симптомів, що спостерігалися при отруєнні тварин Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат фторидами. Хвороба супроводжувалася нудотою, блюванням, слиновиділенням, сльозотечею; спочатку збільшенням, а потім зменшенням кількості серцевих скорочень та дихальних рухів, слабкістю, сонливістю, дрижанням, періодичним скороченням м’язів, падінням кров’яного тиску, паралічем судиннорухального центру, зупинкою серця, що призвело до смерті тварин.

Гурін припустив, що точкою прикладання дії фтору Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат є центральна нервова система і серце. Пізніше багато создательів підтвердили правильність цього припущення.

Розглянемо випадки гострого отруєння людей після вживання фтористих сполук. У 1943 році Лідбек зі співробітниками обрисовали масове отруєння 236 осіб, що, перебуваючи у лікарні, з’їли яєчню, в яку замість сухого молока помилково додали білий порошок, який містив до Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат 90% фтористого натрію. Усього померло 47 чоловік. У людини, яка померла через 15 хвилин після їжі, у шлунку виявили 17.2 г фтористого натрію, а у померлого через 4 години – 0.85 г.

Аналіз описаних в літературі спостережень при випадкових отруєннях гласить проте, що вживання 20 – 40 мг фтористого натрію у концентрованому розчині викликає нудоту, інколи блювання. В той самий Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат час навіть тривале введення дітям до 50 мг фтористого натрію у розведеному розчині протягом доби не супроводжувалося симптомами отруєння.

Гострі отруєння можливі також при вдиханні газів, які містять фтор: F2, H2F2, H2SiF6, SiF4 та інші.

У повітрі багатьох підприємств, на яких має місце виділення фтору, наявні водночас Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат декілька з перерахованих газів. З их найбільш токсичними є F2, менше - H2F2, найменше - H2SiF6, SiF4. Всі ці гази подразнюють слизові оболонки дихальних шляхів і кон’юнктиву ока. При малих концентраціях газів спостерігаються явища хронічного отруєння, при більших концентраціях – гострого отруєння: кон’юнктивіти, риніти, ларингіти, бронхіти. При дуже високих концентраціях Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат фторвмісних газів спостерігається спазм гортані і бронхів, напади ядухи, сильний біль у животикі, симптоми ураження центральної нервової системи, набряк легень з тяжким порушенням дихання і смертю від його припинення.

Фторвмісні гази впливають також на шкіру. Попадаючи на шкіру, фтор викликає зміни, подібні до опіку вогнем. H2F Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат2 подразнює шкіру, особливо спітнілу. В уражених місцях шкіри відчувається свербіння, заніміння, можуть утворюватися пухирі. Розчини плавикової кислоти та її солей також очень впливають на шкіру, руйнують епітелій, спричиняють дерматити, опіки, омертвіння шкіри і виразки, які довго не загоюються. Дія H2SiF6 та її солей подібна до H2F2, але слабша.

Слід Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат також звернути увагу на дію фторорганічних сполук, до яких належать фторбензол, фтористий тіоніл, фтормиш’як, фторфосген, ефіри фтороцтової кислоти та фторкарбонових кислот. Найтоксичніші з цих сполук є рідинами без відчутного запаху, добре розчинні у воді. Інтоксикація людини може відбутися при вдиханні парів, всотування через шкіру або слизові оболонки Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат, у тому числі травного тракту, при споживані отруєної їжі або води. Оскільки вони мають високу токсичність, то при великій концентрації викликають швидку погибель, подібно до синильної кислоти.

Хронічні отруєння фтором

В літературі описано наступні види хронічних отруєнь фторвмісними сполуками: флюороз у людей, які живуть біля заводів, у викидах яких є Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат фторвмісні сполуки; виробничий флюороз у працівників; ендемічний флюороз від зараженої фтором води.

Якщо гострі інтоксикації у виробничих умовах викликаються виключно за наявності у повітрі заводських приміщень високих концентрацій фторвмісних газів, то хронічні захворювання можуть виникнути внаслідок вдихання фторвмісного пилу. Він не тільки проникає у легені, але і Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат проковтується зі слизом, через що значна кількість фтористих сполук потрапляє у травний тракт. Здесь всмоктуванню фтористих сполук сприяє те, що розчинність фосфоритів, апатитів та кріоліту збільшується у 0.5% розчині соляної кислоти або у 3-7 разів у шлунковому соці порівняно з розчинністю у дистильованій воді (С.В.Вольтер).

Внаслідок дії фтору при флюорозі виникають Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат зміни у кістках та зв’язковому апараті. Дифузний остеосклероз в зв’язку з хронічною інтоксикацією фтором було виявлено у 1932 році при рентгенологічному дослідженні на силікоз працівників кріолітового заводу в Данії. Після вивчення уражень скелету цих робітників, з яких у 87% мали місце зміни у кістках, Рохольм запропонував розрізняти Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат три стадії остеосклерозу.

На першій стадії ущільнюються лише кістки тазу, хребців та ребер. Кістки на рентгенограмі здаються незвично білими і різко виділяються на фоні м’яких тканих. На останній стадії кістка на негативі має вигляд дифузної мармурової тіні, в якій не можна розрізнити ніяких деталей будови. На цій стадії нередко повністю Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат відсутня або обмежена рухливість грудної клітини.

Таким чином, для флюорозу скелету крім змін у кістках типично зневапнення зв’язок.

Заслуговують на увагу факти, які вказують на те, що перерви у дії фтору призводять до відновних процесів у кістках; цьому сприяє надходження великої кількості кальцію.

Порівняно невеликі, але Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат токсичні кількості фтору, впливають на здоровий організм людини, подразнюючи особливо чутливі до фтору закінчення нервів. Підсилене кісткоутворення пов’язане з порушенням рівноваги процесів, які відбуваються у кістках, і призводить до розвитку кістки некорректної будови, з більшою або меншою кількістю остеоідної тканини і порушенням мінералізації. Це спостерігається, если в організм людини Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат надходить до 1-1.5 мг фтору на 1 кг ваги.

Зі збільшенням дози фтору підсилюється новоутворення кістки, але одночасно стають більш вираженими процеси спонгіозування як старої так і новоутвореної кістки з подальшим збільшенням кількості фтору, особливо при поганому харчуванні (зокрема, при нестачі кальцію) і в організмі, що росте, процеси спонгіозування і остеомаляції Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат починають переважати над процесами кісткоутворення. Ці явища спостерігали у експериментальних тварин, які отримували 3-5 мг на 1 кг ваги.

При дослідженні внутрішніх органів померлих робітників або експериментальних тварин не було виявлено значних морфологічних змін, хоча при цьому не можна відкидати можливість функціональних порушень.

У експериментальних тварин при впливі невеликих доз Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат фтору кістковий мозок червоний, мають місце явища интенсивної кровотворної діяльності; при величавых дозах спостерігається фіброз кісткового мозку. При введенні кролям фтористого натрію у кількості 2-4 мг/кг ваги, дослідили кістковий мозок і виявили багато полінуклеарних форм лейкоцитів та збільшення кількості гігантських клітин.

У селезінці при хронічному отруєнні величавыми дозами спостерігають Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат явища атрофії і збільшення фолікулів.

Фтор також впливає на ендокринну систему. Найбільшу кількість досліджень присвячено впливу фтору на щитовидну залозу. З’ясовано, що великі дози фтористого натрію у їжі викликають припухання щитовидної залози. Ще у 1927 році Ю.Г.Гольдемберг здійснив дослід: впродовж 6-8 місяців він добавляв до їжі білих щурів 2-3 мг фтору Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат, тобто 10-20 мг на 1 кг ваги. Після розтину тварин він виявив гіпертрофію щитовидної залози(збільшення у декілька разів),гіперплазію паренхіми і збільшення фолікулів. Добавляючи великі кількості фтору у раціон щурів та інших тварин, Гольдемберг припустив, що ендемічний зоб можна пояснити в рівній мірі як малим вмістом йоду, так і Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат великою кількістю фтору в раціоні людини. Згодом Гольдемберг рекомендував фтористий натрій для лікування базедової хвороби. З метою експериментально підтвердити терапію базедової хвороби продуктами фтору Крафт показує, що фтор нейтралізує загальновідому дію тироксину на метаморфоз личинок амфібій. Літцке виявив, що фтортирозин знімає дію тироксину, який сповільнює синтез глікогену в Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат органах. Крафт, Літцке та Май спостерігали, що дія фтортирозину сильніше за дію фтористого натрію, а введення його щурам знижує основний обмін.

Сучасними дослідженнями доведено, що дія інгібіторів щитовидної залози полягає не в нейтралізації тиреоідного гормону, а в пригніченні його утворення. Більш чіткий механізм дії інгібіторів не з’ясований. Припускають Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат, що зниження концентрації тиреоідного гормону в крові від дії інгібітора викликає реакцію нервової системи, в итогі чого гіпофіз продукує збільшену кількість тиреотропного гормону. Це призводить до гіпертрофії і гіперплазії щитовидної залози без адекватного збільшення продукції тиреоідного гормону.

За даними спеціалістів надлишок фтору приводить щитовидну залозу стан пригнічення і перешкоджає її реакції Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат на гіпофізарний і тиреотропний гормон. У зв’язку з цим треба врахувати, що вплив відносно великої кількості фтору, який розповсюджується і на гіпофіз, значно ускладнює загальну картину інтоксикації.

Все це вказує на те, що біохімічні, функціональні і морфологічні зміни щитовидної залози при дії фтору є результатом більш Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат складних процесів ніж грубо механічне уявлення Ю.Г.Гольдемберга та інших создательів, які зводять різноманіття впливів фтору та йоду в організмі до їх антогонізму в итогі хімічного заміщення 1-го іншим. Проведені експерименти говорять про те, що лише концентрації фтору вище 1 мг на 1 кг ваги впливають на функцію щитовидної залози. Спостереження Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат Р.Д.Габовича також підтверджують це. Він не спостерігав збільшення щитовидної залози навіть у найбільш сильних осередках ендемічного флюорозу. Про зміни в інших ендокринних залозах відомо ще менше.

Після того, як спеціалісти з’ясували, що сполуки фтору можна використовувати в якості засобу боротьби з карієсом, фтор стали добавляти у питну Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат воду. Так 54% населення США вживають воду з домішками фтору, концентрація якого становить близько 1 мг/ л, щоб запобігти появі карієсу. Питна вода, яка містить 2-3 мг/ л і більше фтору може спричинити флюороз зубів.

У 1916 році Фредерік С.Маккей(FrederickS.McKay), молодий стоматолог з Колорадо Спрінгс виявив, що плямистість та Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат зміна кольору зубів у багатьох його пацієнтів є наслідком наявності якоїсь речовини у місцевий питній воді.

Згодом у 1931 році Гаррі В.Чарчіль, хімік-аналітик, з’ясував, що причиною флюорозу зубів була висока концентрація іонів фтору у питній воді. Подальші дослідження проявили, що захисту від карієсу можна досягнути, если Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат питна вода містить 2 мг фтору на літр, але при цьому розвивається флюороз. Ці ж експерименти підтвердили, що якщо у воді міститься 1 мг/ л фтору, то флюороз не з’являється і при цьому зберігається захист від захворювання карієсом.

ПІДСУМОК

У заморочекі водопостачання населення доброякісною питною водою вже издавна була усвідомлена необхідність гігієнічної, зокрема Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат токсикологічної, оцінки її якості, тобто її хімічного складу. Це объяснюється тим, що вживання води, яка містить шкідливі речовини у підвищених концентраціях, призводить до порушення стану здоров’я населення. На жалко заморочекі нормування фтору приділено недостатньо уваги. Сразу детально вивчається лише питання впливу фтору на зуби. Як діє фтор Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат на інші органи людини і досі не много відомо. Тому, на мою думку, слід продовжувати дослідження Габовича Р.Д., Міллера С.В., Шаркевича І.Н. та інших спеціалістів, щоб докладніше з’ясувати роль фтору у житті людини.

Перечень литературы

Вознесенский С.А. Химия фтора.ОНТИ-ХИМТЕОРЕТ.Ленинград,1937.-168 с.

Войнар Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат А.О. Био роль микроэлементов в организме животных и человека. Изд. «Советская наука», М., 1989.-135 с.

Выхованец Ю.Г. Гигиеническая оценка суммарного поступления фтора в организм с учетом биогеохимических критерий Донбасса: Дис. канд. мед. наук: Донецкий мед. ин-т. им. М. Горьковатого; Днепропетровский мед. ин-т.-Донецк; Днепропетровск. 1993.-132 с Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат.

Габович Р.Д. Фтор и его гигиеническое значение. М., Медгиз., 1957.-250 с.

Габович Р.Д. Экспериментальные исследования токсичности малых концентраций фтора. Гигиена и санитария, 1953,№1, С.9.

Микроэлементы в природных водах и атмосфере./под ред. Жигаловской Т.Н. и Малахова С.Г./ М., 1974.-215 с.

Исикава Н., Кобаяси Ё. Фтор. Химия и применение. М Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат.,»Мир».,1982.-250 с.

Крепкогорский Л.Н. К дилемме флюороза. Гигиена и санитария, 1953, №11, С. 7.

Лукомский И.Г. Фтор в медицине., М.,1940.-380 с.

Миллер С.В. Предельнодопустимые концентрации соединений фтора в воздухе населённых мест., М.,1955.-217 с.

Николаева Т.А. Очаг эндемического флюороза. Гигиена и санитария,1949, №7, С.21.

Саймонс Дж. Фтор и его соединения/Сб Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат. статей/ Т.1,2. М.,1956.-45 с.

Успехи химии фтора. Т.1,2,4, «Химия». М.-Л., 1987.-720 с.

Шаркевич И.Н. Воздействие неких микроэлементов(Co, F) на функциональное состояние щитовидной железы. Тезисы докладов на научной сессии Укр. ист. эксперим. эндокринологии., Харьков,1955.-187 с.

Hall, Stephen K. Toxicology and Chemical Safety. Journal of Chemical Education, February 1983, pp Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат.145-146.

G. Tyler Miller.,Jr., David G. Lygre, Wesley D.. Smith. Chemistry/A Contemporary Approach/2. Wadworth Publishing Company, California, 1987.-638 pp.dzh-n-lafborou-j-n-loughborough.html
dzh-uinstenli-novogodnij-podarok-parlamentu-i-armii-dzherarda-uinstenli-cheloveka-lyubyashego-svobodu-i-mir-anglii-1650-g.html
dzhajati-dzhana-nivaso-devaki-dzhanma-vado.html