Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы”

Філалагічны факультэт

Кафедра рускай мовы

Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй

Аўтар – Маскаленка Юлія Ігараўна,

студэнтка 2 курса

спецыяльнасці “Журнальчикістыка”

Навуковы кіраўнік –

Герасімчык Ірына Аляксандраўна,

Гродна 2008


Змест

Уводзіны

Раздзел І. Функцыянальныя адметнасці выданняў. Узроставыя асаблівасці аўдыторыі

Раздзел Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа ІІ. Часопісы для дашкольнікаў: тэматычная накіраванасць і асаблівасці ўзаемаадносін з аўдыторыяй

Раздзел ІІІ. Часопісы для школьнікаў: тэматычная накіраванасць і асаблівасці ўзаемаадносін з аўдыторыяй

Заключэнне

Спіс крыніц фактычных матэрыялаў

Спіс навуковай літаратуры

Уводзіны

Каб мы зналі-ведалі,

Як даўней жылі,

Над якімі неудачамі ўзрасці змаглі.

А яшчэ каб помнілі,

Што Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа нам бараніць,

Без якое спадчыны

Нельга нам пражыць.

Віктар Кажура

Удасканальванне сістэмы адукацыі, падтрымка актыўнай грамадзянскай пазіцыі моладзі і патрыятызму, фарміраванне паважлівых адносінаў да асобы і правоў чалавека – прыярытэты сённяшняй Беларусі. Правядзенне ў жыццё ідэалаў дзяржавы накладвае адмысловую адказнасць на СМІ. Асновы агульнай культуры і грамадзянская пазіцыя асобы закладваюцца ужо ў дзяцінстве. Настаўнікі Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа і бацькі найперш у дзіцячых выданнях хацелі б бачыць сваіх надзейных памочнікаў у выхаванні новага пакалення – будучыні краіны.

Сёння, калі актыўна развіваюцца тэлебачанне і Інтэрнэт, дзеці не праяўляюць цікавасці да чытання, аддаюць перавагу “лёгкай” літаратуры. Не ўсе дзіцячыя кнігі і энцыклапедыі ўтрымліваюць якасную інфармацыю Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа, якая дае сістэмнае ўяўленне аб прадмеце, а добра напісаныя, маляўніча ілюстраваныя выданні з-за высокага кошту даступныя не кожнаму чытачу. У такіх абставінах неабходнасць стварэння якаснага дзіцячага перыядычнага выдання, якое змяшчала б каштоўную і неабходную інфармацыю, выхоўвала і развівала маленькага чалавека, жыхара Беларусі, відавочная.

Большасць Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа часопісаў, прадстаўленных на рынку Беларусі, маюць забаўляльны характар, некаторыя не адпавядаюць санітарным і эстэтычным патрабаванням да дзіцячай прадукцыі (“Принцесса”, “Играем с Barbie”, “Приключения Скуби-Ду”, “Ну, погоди!”, “Том и Джерри”, “Микки Маус” і інш.). Натуральна, што яны не могуць задаволіць інтарэс чытача да гісторыі, традыцый і сучасных праблем беларускай Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа дзяржавы.

Задачка стваральнікаў дзіцячых перыёдыкаў – вывучаць і ўлічваць патрабаванні сваёй аўдыторыі, вызначаючы інфармацыйныя прыярытэты часопісаў, і садзейнічаць такім чынам сацыялізацыі і дыялагізацыі асобы.

Мэта курсавога даследавання – выявіць, якім чынам наладжваюцца камунікацыйныя сувязі паміж стваральнікамі дзіцячых часопісаў і аўдыторыяй.

Задачы даследвання:

1. Выявіць узроставыя псіхалагічна-сацыяльныя асаблівасці дзіцячай аўдыторыі Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа.

2. Паказаць спецыфіку дзіцячых выданняў у залежнасці ад узроставых асаблівасцей аўдыторыі.

3. Акрэсліць функцыянальныя і тэматычныя прыярытэты перыядычных выданняў для дзяцей.

4. Паказаць, як адбываецца працэс сацыялізацыі і дыялагізацыі дзіцяці праз уплыў перыядычнага выдання.

Матэрыял даследавання – дзіцячыя часопісы, якія выдаюцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь:

1. “Вясёлка”. Заснавальнік: установа “Рэдакцыя Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа часопіса «Вясёлка»” – Міністэрства інфармацыі РБ.

2. “Детская площадка”. Заснавальнікі: УП «Рифтур», Наталля Плыткевіч, Алена Філіпчык. Выдавец: УП «Рифтур».

3. “Рюкзачок”. Заснавальнік і выдавец: РУП “Издательство «Пачатковая школа»”.

4. “Качели”. Заснавальнік: Камітэт па адукацыі Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта.


Раздзел І. Функцыянальныя адметнасці выданняў. Узроставыя асаблівасці аўдыторыі

Беларускія дзіцячыя часопісы “Вясёлка”, “Детская площадка”, “Рюкзачок Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа”, “Качели” адметныя, што праяўляецца праз іх функцыянальную матываванасць, прадуманасць работы аўтарскіх калектываў, культурна-нацыянальную спецыфіку. У дзіцячых выданнях працуюць шмат творчых людзей: журнальчикісты, беларускія пісьменнікі і паэты сучаснасці і мінулага, настаўнікі, дзіцячыя выхавальнікі, псіхолагі, эканамісты і культуролагі, мастакі і кампазітары. Яны выконваюць такую цяжкую Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа і такую неабходную працу – растлумачваюць маленькаму чалавеку, дзе ён жыве, што вакол яго, адкрываюць вочы на прыгажосць прыроды, дапамагаюць пазнаць дабро і зло, імкнуцца задаволіць дзіцячую дапытлівасць.

Перыядычныя выданні для дзяцей найперш выхоўваюць здольнасць да эстэтычнага ўспрымання свету, эстэтычны ідэал маленькага чалавека, здольнасць да творчасці па законах прыгажосці Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа, а таксама дэманструюць узоры маральнасці, гераізму, дабра, чуласці, павагі – такім чынам рэалізуюць функцыю этычнага і эстэтычнага выхавання.

Не менш значнай функцыянальнай адметнасцю дзіцячай перыёдыкі з’яўляецца яе адукацыйная і культурна-асветніцкая накіраванасць. Дзіцячы перыёдык выконвае ролю распаўсюджвальніка животрепещущих ведаў аб свеце, прадметах, з’явах, новых адкрыццях, а таксама ведаў аб Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа высокіх культурных каштоўнасцях, узорах сусветнага мастацтва з мэтай узбагаціць унутраны свет дзіцяці. Так адбываецца пастаяннае ўздзеянне на аўдыторыю з мэтай фарміравання пэўнага ладу жыцця, развіцця свядомасці чалавека шляхам усебаковай і зацікаўленай арыентацыі ў рэчаіснасці.

Сутнасць рэкрэатыўнай функцыі дзіцячага перыёдыка заключаецца ў тым, што выданне садзейнічае зняццю Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа стомленасці і напружання, аднаўленню і ўзмацненню душэўнага спакою і раўнавагі шляхам стварэння ўмоў для адпачынку, цікавага правядзення і прыемнага запаўнення вольнага часу.

Праз мэтанакіраваную працу рэдакцыі арганізуецца працэс сацыялізацыі і дыялагізацыі асобы. Праз інфармацыю часопіса маленькі чалавек суадносіць сябе з сацыяльнай групай, уключаецца Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа ў грамадскае жыццё, вучыцца ўстанаўліваць кантакты з людзьмі, далучаецца да каштоўнасцей, прынятых у грамадстве на пэўным шаге яго развіцця, а таксама ўваходзіць у сферу камунікацыйных стасункаў: вучыцца атрымліваць і расшыфроўваць інфармацыю, выказваць сваё 100ўленне да рэчаіснасці, абменьвацца думкамі з іншымі людзьмі.

Інфармацыйныя зацікаўленні дзіцячых Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа выданняў суадносяцца з узроставымі асаблівасцямі псіхалагічна-сацыяльнага развіцця дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту.

Узрост ад чатырох да шасці гадоў – гэта ўзрост дашкольны, які называюць яшчэ “узростам гульні”, паколькі менавіта гульня з’яўляецца асновай пазнавальнай дзейнасці маленькага чалавека. Гэта перыяд фарміравання асобы, матывы і жаданні дзіцяці пачынаюць складвацца ў іерархічную Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа сістэму. Ад стантанных дзеянняў і пераймання гатовых узораў дзеці пераходзяць да стварэння і ўвасаблення ўласных задумаў. Больш багатымі і змястоўнымі становяцца зносіны дзяцей паміж сабой. У гэты перыяд фарміруюцца маральныя каштоўнасці, дзеці ацэньваюць людскія учынкі і якасці характару.

Школьнае жыццё ўводзіць дзіця ў рэгламентаваны свет адносін, патрабуючы ад Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа яго арганізаванасці, адказнасці, дысцыплінаванасці, добрай паспяховасці. Пад кіраўніцтвам настаўніка дзеці пачынаюць засвойваць новыя формы дзейнасці (пісьмо, чытанне, лічэнне), удасканальваць пазнаваўчыя працэсы успрымання, памяці, увагі, вучацца дзейнічаць у адпаведнасці з традыцыямі і сацыяльнымі чаканнямі людзей, плануюць уласныя і чужыя паводзіны і кантралююць іх. У гэтым узросце дзіця ўпершыню выразна Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа пачынае ўсведамляць сутнасць адносінаў паміж людзьмі, разбірацца ў грамадскіх матывах паводзін, маральных ацэнках, значнасці канфліктных сітуацый. У гэты час выхоўваецца любоў да працы: дзіця ідэнтыфікуе сябе з тым, чаму навучыўся. І самае важнае, пад уздзеяннем свету дарослых развіваецца міжасобасная кампетэнтнасць, упэўненасць у сабе, фарміруецца Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа здольнасць эфектыўна функцыянаваць у свеце, аказваць станоўчы ўплыў на іншых, удзельнічаць у грамадскім жыцці.

Такім чынам, асоба фарміруецца праз усё жыццё, на кожным новым шаге дзіця па-новаму ўсведамляе сваё “Я”, захоўвае здольнасць змяняцца, сутыкаючыся з новымі жыццёвымі сітуацыямі, праблемамі і канфліктамі.

Раздзел ІІ. Часопісы для Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа дашкольнікаў: тэматычная накіраванасць і асаблівасці ўзаемаадносін з аўдыторыяй

Дзяцінства – важны час у жыцці чалавека. Дзіця адкрывае для сябе свет па-за межамі сям’і, сферу чалавечых адносінаў, асаблівасці розных відаў дзейнасці і грамадскіх правоў і абавязкаў людзей. Маленькі чалавек хоча ўключыцца ў дарослае жыццё, актыўна ўдзельнічаць у ім, імкнецца да Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа самастойнасці.

Дашкольны ўзрост – перыяд першапачатковага станаўлення асобы. У гэты час эмацыянальна прадвызначаюцца вынікі паводзін і самаацэнкі, ускладняюцца і ўсведамляюцца перажыванні, з’яўляюцца першыя сутнастныя сувязі са светам, усведамляецца цяжкасць атрымання жыццёвага вопыту.

Дашкольнае дзяцінства – перыяд творчасці. У дзяцей выяўляюцца асаблівыя таленты. Мэтанакіраванае развіццё агульных здольнасцей: памяці Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа, мыслення, маўлення, увагі, фантазіі, сенсорыкі, пазнавальнай актыўнасці – галоўнае ў працы бацькоў і выхавальнікаў.

Для самых маленькіх беларусаў з 1957 г. выдаецца часопіс “Вясёлка” . Галоўны рэдактар адзінага беларускамоўнага часопіса для дзяцей – У. Ліпскі. Ён адзначае, што “на небе пасля першага дожджыку з громам – прадвесніца добрай вясны. Дык Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа жа і “Вясёлка” для нашых дзетак-пралесак павінна “гарэць” усімі оттенкамі мудрай преподавательікі. “Вясёлка” – першая сцяжынка да пазнання сваёй Айчыны, да разумення прыгажосці роднай мовы, багацця гісторыі і культуры” [4, с. 39].

Герой выдання – Вася Вясёлкін – вядзе дзяцей па старонках часопіса. Ён запрашае да ўдзелу ў конкурсах, прапануе дасылаць у Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа рэдакцыю лісты з казкамі, вершамі, апавяданнямі і малюнкамі, у рубрыцы “Крышку пра кніжку” расказвае аб навінках у выдавецкай справе, выступае з публікацыямі пра дзіцячыя бібліятэкі, заахвочвае дашкольнікаў выпісваць часопіс, запрашае ў собственный тэатр і дапамагае малым вучыць словы роднай мовы у рубрыцы “Школка «Вясёлкі»”. Часопіс дапамагае ў вучобе і працы, далучае да скарбаў мілагучнай Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа роднай мовы, адкрывае дзівосны свет прыроды.

Сутнасць навакольнага асяроддзя раскрываецца праз тлумачэнне обычных і ў той жа час глыбінных ісцін: Радзіма – гэта месца, дзе “я нарадзілася” [33, с. 2], дзе “я зрабіў собственный першы крок” [37, с. 2], дзе “мова родная мая, як ручаёк спявае” [37, с. 2], дзе маці пяе над калыскай, дзе пануюць Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа сяброўскія адносіны паміж людзьмі. Беларусь таксама – гэта “краіна згоды” [38, с. 2], цуд і казка, лагодны дом, які мае свае каштоўнасці – Крыж святой Еўфрасінні.

На старонках часопіса дзіця выступае арганічнай часткай прыроды , маленькі чалавек – яе сябар. Жывёлы і птушкі, дрэвы і кустики, зоркі, сонца і месяц надзелены Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа чароўнай сілай размаўляць, рабіць учынкі, смяяцца і крыўдаваць. Гэта дазваляе дзіцяці ўспрымаць навакольны свет як саму казку, як нешта таямнічае. Мастакі слова прывучаюць дзяцей бачыць незвычайнае, жыць у ладзе з прыродай, берагчы наваколле. Праз выхаванне любові да прыроды, праз паказ яе як каштоўнасці часопіс дапамагае закладвае прыгажосць Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа душы, унутранага свету дзіця. Напрыклад, праз апісанні свету вакол дзіця ўяўляе адметнасці:

1. Лесу і поля:

– “глуха шэпча лес зялёны”, “лес гудзе-ракоча цёмнай шапкай верхавін” [15, с. 6];

– “лес ад сонца рыжы” [43, с. 2];

– “чуваць, як поле ўсё спявае” [25, с. 2].

2. Зімовай і летняй пары:

– “цёплы зімні ўбор” [4, с. 7];

– “брыльянцістым снежным Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа блескам”, “цёплы пух”, “белоснежная воўна” [9, с. 2];

– “зіма сёлета на сюрпрызы ахвотніца вялікая” [3, с. 4];

– “Летні дзень.

Ад сонца спёка,

Бо 100іць яно высока” [35, с. 8].

3. Раніцы і вечару:

– “Як агонь гарыць фіранка!

То світальная заранка.

Залатое стала шкло!

Зноўку сонейка ўзышло” [11, с. 3];

– “вечар падкраўся зусім нечакана” [16, с. 2];

– “Вечар Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа чыстаю расой

Амывае ліпы,

Атуляе цішынёй

Родныя сядзібы” [19, с. 8].

4. Неба і зямлі:

– “навіслі хмары над зямлёй” [10, с. 3];

– “усміхнецца неба просінь у ясным сонцы веснавым” [18, с. 7];

– “зорачка ляжа з табой на падушцы” [16, с. 2];

– “месяц асвяціў паўнеба”, “хмарка месячык украла” [29, с. 14];

– “Сонейка над вёскай

Узышло даўно,

Зайчыкам вясёлым

Залаціць акно” [22, с. 8];

– “спрадвеку Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа ахінаюць яны [сівыя туманы] зямлю сваімі калыханкамі” [24, с. 10];

– “рачулка ў берагах плыве, аб нечым шэпча патаемна” [25, с. 2].

5. Дрэў і кветак:

– “уздоўж дарогі спяць бярозы” [10, с. 3];

– “Каля нашай школы

Падрасла рабінка,

Нас яна вітае

Кожнаю галінкай” [17, с. 2];

– “бягуць насустрач белыя бярозкі і серабрыстыя таполі” [23, с. 9];

– “жоўта-залацістыя россыпы дзьмухаўцоў” [23, с. 9];

– “заліты сонейкам Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа папаратнік” [27, с. 7].

6. Птушак і жывёл:

– “древняя варона танцавала ўпрысядкі так шчыра, што ледзь не звалілася ўніз” [4, с. 7];

– “Дзве шустрых вароны

Пільнуюць рабіну –

І ягад прамёрзлых

Другім не пакінуць” [13, с. 4];

– “Апрануўся [бусел] у чорны фрак,

Як гусар абуўся” [20, с. 11];

– “Сарока і варона на галінках бярозы раскалыхваюцца. Адна стракоча, другая каркае Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа” [30, с. 15];

– “І накінуўся Мішка,

Самы лепшы ядок,

З самай большаю лыжкай

На духмяны мядок” [2, с. 2];

– “У Белавежскім королевстве жыў магутны ўладар лесу Зубр. Быў ён дбайны і справядлівы, любіў жыхароў пушчы” [21, с. 3];

– “Пераскочыла праз плот

Каза Мілка ў агарод” [28, с. 14].

Сям’я – гэта бліжэйшае акружэнне дзіцяці. Для дашкольніка самы дарагі чалавек Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа – мать. Для яе знаходзіцца шмат цёплых і шчырых слоў. Напрыклад:

– “Матуля ўсіх нас моцна любіць.

Яна абдыме, прыгалубіць,

Яна вядзе нас па жыцці.

Так лёгка побач з ёй ісці!” [26, с. 3];

– “Мать прыгалубіць,

Мать ляльку купіць,

Звяжа ў завіруху

Рукавічкі з пуху.

Мать сядзе бліжай,

Казкай закалыша” [32, с. 9].

Зрэдку Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа згадваецца пра брата і сястру, з якімі не сварацца, калі спяць, пра бабулю, добрую майстрыху, пра дзядулю, мудрага і ўважлівага да ўнукаў. На старонках часопіса складаецца вобраз шчаслівай і дружнай сям’і, дзе кожны – апора і падтрымка другому. У таковой сям’і пануюць любоў, паразуменне, узаемадапамога, клопат, давер, увага і павага Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа. Аднак, на жалко, ні ў адным з тэкстаў не гаворыцца пра бацьку.

Часопіс фарміруе адметнае 100ўленне і да беларускай мовы : яна адзіная, родная, спеўная, ніводны люд больш не карыстаецца ёю, мова – паказчык адзінства народа, які трэба захоўваць як найвялікшы скарб. Дзеці ўжо з маленькага ўзросту пачынаюць Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа разумець прыгажосць, багацце і мелодыку беларускай мовы.

Пачуццёвае, вобразнае ўспрыманне свету дзіцяці фарміруецца праз вытлумачэнне такіх эстэтычных катэгорый, як прыгажосць, дабрыня. Так, прыгожымі ў вачах дзіцяці паўстаюць музыка, якая зачароўвае душу, чалавек з хорошим і чуйным сэрцам і інш.

Дабрыня – гэта значыць быць “чалавекам дружбы, міру” [1, с. 2], які за Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работаўсёды дапамагае дома, клапаціцца аб родных, імкнецца да дзейнасці на карысць Радзіме.

Любоў – найвышэйшая каштоўнасць, на ёй грунтуецца і прыгажосць, і дабрыня. Дзіця вучыцца любіць “аддана, шчодра, шчыра зямлю, дзе прадзеды жылі” [1, с. 2].

У першую чаргу часопіс імкнецца выхаваць чалавека, які любіць сваю Радзіму, ведае родную мову, спадчыну, гісторыю Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа, культуру, шануе і паважае людзей, які дапамагаюць яму ў станаўленні. Адметнасць часопіса ў тым, што ён дае магчымасць дзецям праз лісты, вершы і малюнкі выказаць сваё бачанне ісцін, якое можа адрознівацца ад погляду дарослых.

Часопіс з’яўляецца выхавальнікам для маленькіх беларусаў, які дапамагае рабіць ім першыя крокі ў гэтым складаным Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа жыцці.

Адукацыйна-гульнёвы часопіс для дзяцей і бацькоў “Детская площадка” выдаецца з 2005 года.Галоўны рэдактар выдання – С. Плыткевіч.

“Детская площадка” – гэта месца, дзе збіраюцца дзеці, каб гуляць, знаёміцца, сябраваць, дзяліцца сакрэтамі і быць заўсёды разам. Галоўны накірунак часопіса – зацікавіць дашкольніка, стымуляваць яго творчасць: падштурхнуць Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа дзіця на выдумку і вынаходлівасць (рубрыкі “Разноцветные уроки”, “Рисуем совместно”, “Мир увлечений”, “Задачи для мозга”, “Сделай сам”, “Домашняя мастерская” і інш.), развіць прыродную дапытлівасць (рубрыкі “Весёлая азбука”, “Умная страница”, “Мая Беларусь” і інш.).

На старонках выдання можна сустрэць шмат развіваючых гульняў, конкурсаў, заданняў і практыкаванняў (віктарыны, конкурсы, тэсты, загадкі, матэматычныя задачы Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа), а таксама безліч маляванак, казак, апавяданняў, коміксаў.

Часопіс змяшчае рубрыкі, інфармацыя якіх разлічана на дарослых. Так, напрыклад, рубрыка “В мамин блокнот” рэкамендуе бацькам матэрыял для дзіцячай выяўленчай дзейнасці (акварэльныя фарбы, папера, пластылін і інш.). У рубрыцы “Книжный путеводитель для родителей” змяшчаецца інфармацыя аб кніжнай прадукцыі, якая можа спатрэбіцца Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа для заняткаў па чытанні, развіцці зрокавага і слыхавога ўспрымання, адвольнай увагі, творчага і лагічнага мыслення, памяці, фантазіі, моўных здольнасцей і інш. З дапамогай матэрыялаў з рубрык “Логические игры”, “Шахматная азбука”, “Игры со словами” дашкольнік можа лёгка і резва засвоіць літары і лічбы. А рубрыка “Говорим прекрасно Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа” дазволіць пазбегнуць памылак у маўленні.

Часопіс хоча выхаваць са сваіх чытачоў таленавітых дзяцей, якія любяць маляваць, чытаць і фантазіраваць. Такі падыход забяспечвае спрыяльнае развіццё творчага пачатку ў дзяцей.

“Детская площадка” – гэта вельмі цікавы і пазнавальны часопіс, з якім можна весела і карысна правесці час. Матэрыялы рубрыкі “Мая Беларусь” у адукацыйным плане Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа нялішне будзе прачытаць не толькі дзецям, але і дарослым. Яны змяшчаюць інфармацыю пра беларускія гарады і мястэчкі, прыроду, народныя святы, традыцыі, што шырыць кругагляд чытачоў.

Такім чынам, часопісы для дзяцей дашкольнага ўзросту прадстаўляюць інфармацыю, накіраваную на першае сутнаснае азнакамленне дзіцяці са светам, ад якога залежыць, якім чынам Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа дашкольнік будзе ўспрымаць навакольны свет, грамадства і сябе ў ім. Выданні адрозніваюцца прынцыпамі выхавання. “Вясёлка” імкнецца патлумачыць вечныя ісціны, звярнуць увагу дзіцяці на неабходнасць іх разумення. Даросламу належыць накіроўваючая роля. ”Детская площадка” – сапраўдная пляцоўка для дзіцячай выдумкі і вынаходлівасці, прыроднай дапытлівасці і фантазіі. Здесь галоўная роля належыць дзіцяці Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа.


Раздзел ІІІ. Часопісы для школьнікаў: тэматычная накіраванасць і асаблівасці ўзаемаадносін з аўдыторыяй

Малодшы школьны ўзрост называюць вершыняй дзяцінства. Маленькі чалавек захоўвае шмат дзіцячых якасцей – легкадумнасць, наіўнасць, погляд на дарослага знізу ўверх. У той самы час дзіця пачынае страчваць дзіцячую непасрэднасць у паводзінах, у яго з’я Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работаўляецца іншая логіка разважанняў, развіваецца тэарэтычнае мысленне. У школе дзеці праз навучанне набываюць новыя веды і ўменні, гэта значыць, ствараюць неабходную базу для сваёй будучыні, набываюць пэўны сацыяльны статус. Змяняюцца інтарэсы, каштоўнасці школьніка, увесь уклад яго жыцця. Паспяховая вучоба, усведамленне сваіх здольнасцей і ўмення Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работаў якасна выконваць розныя заданні прыводзяць да станаўлення пачуцця кампетэнтнасці – новага нюансу самасвядомасці, які можна лічыць адным з цэнтральных новаўтварэнняў малодшага школьнага ўзросту.

У сістэме выхавання малодшых школьнікаў асобае месца займаюць часопісы “Рюкзачок” і “Качели”.

“Рюкзачок” – дзіцячы пазнавальна-гульнёвы часопіс на беларускай і рускай мовах. Выдаецца з красавіка 2005 года Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа. Галоўны рэдактар – Н. Ваніна.

Выданне прызначана для выхавання гарманічнай і творчай асобы, адукаванай і зацікаўленай у атрыманні ведаў. Часопіс хоча быць для свайго чытача хорошим спадарожнікам на жыццёвым шляху да шчаслівай будучыні.

Назва часопіса матываваная. “Рюкзачок” – гэта месца, куды можна схаваць веды, каб не згубіць, ідучы шляхам жыцця Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа.

Веды ствараюць аснову сацыяльна-грамадзянскай кампетэнцыі вучняў. Публікацыі рубрык “Моя Беларусь”, “Старонкі гісторыі”, “Свет прыроды”, “Путешествие”, “Галерея” утрымліваюць інфармацыю па гісторыі краю, расказваючы, напрыклад, пра Полацкае княства, пра крыжакоў, пра час, калі нашы продкі сталі хрысціянамі і пра такія выдатныя асобы мінулага, як Вітаўт Вялікі і Ягайла Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа. Культураспецыфічная інфармацыя раскрывае кніжны свет і свет мастацтва. Падобныя матэрыялы вучаць чытачоў любові да сваёй зямлі, народа, выхоўваюць павагу да гісторыі Бацькаўшчыны, бо гісторыя і культура роднай зямлі – гэта тая аснова, без якой немагчыма фарміраваць патрыятызм, актыўную грамадскую пазіцыю маладога пакалення. У рубрыках “У нас у гасцях Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа”, “Путешествие”, “История вооружений”, “Галерея”, “Паэтычная старонка”, “Мастерская в рюкзачке” часопіс знаёміць малодшых школьнікаў з культурай замежжа, бо нацыянальная свядомасць немагчыма без павагі да іншых прадстаўнікоў сусветнай супольнасці, напрыклад немцаў ці японцаў.

Час тэхнічных вынаходніцтваў патрабуе ад новага пакалення ведаў і ў галіне тэхнікі. Рубрыкі “Современные технологии” і Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа “Виртуальная действительность” раскажуць пра робатаў або як карыстацца электрическимі бібліятэкамі.

Акрамя ведаў, дзеці набываюць і новыя ўменні. Рэкамендацыі з рубрык “Мастерская в рюкзачке”, “Опыт”, “Изостудия” і ўласная фантазія дазволяць зрабіць сваімі рукамі шмат карысных рэчаў (папера, паштоўка, арыгамі і інш.) і засвоіць творчыя метады (калаж, вышыўка крыжыкам, ніткаграфія, штрыхавы Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа малюнак і інш.).

Рэдакцыя друкуе вялікую колькасць матэрыялаў, накіраваных на развіццё грамадзянскіх якасцей асобы малодшага школьніка, падзяляючы клопат дзяржавы ў пытаннях грамадзянскага выхавання. Пытанні грамадзянскіх правоў і абавязкаў чалавека, маральных каштоўнасцей, законаў і нормаў жыцця ўздымаюцца ў рубрыках “Моя Беларусь”, “Я – грамадзянін”, “Права малыша”. Маленькаму чалавеку тлумачыцца, што ён Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа мае права на выхаванне і адукацыю, на прававую і сацыяльную абароненасць, на ахову здароўя, на атрыманне грамадскага прызнання і ацэнкі сваёй дзейнасці і г. д. У той жа час вучань абавязаны старанна вучыцца, не прыніжаць годнасці людзей, паважаць іх погляды і перакананні, быць дысцыплінаваным, паважаць старэйшых, беражліва і з Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа павагай адносіцца да нацыянальнай гісторыі і культуры свайго і іншых народаў, берагчы багацце і хараство роднай прыроды і навакольнага свету і г. д.

Часопіс імкнецца ствараць умовы для праяўлення дзецьмі грамадзянскай актыўнасці, якая рэалізуецца шляхам іх удзелу ў рэальных сацыяльна значных справах, у дзіцячых аб’яднаннях Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа, разнастайных акцыях (рубрыкі “Событие”, “У нас у гасцях”, “Звёздная дорожка” і інш.).

У сваіх матэрыялах выданне звяртаецца не толькі да мінулага краіны, але і да сённяшняга денька. Так рубрыка “Тема для обсуждения” арыентуе на грамадзянскае выхаванне, спрыяе фарміраванню ў школьнікаў грамадзянскай пазіцыі.

У часопісе сустракаецца шмат матэрыялаў чытачоў. Такім чынам рэдакцыя наладжвае кантакт Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа з аўдыторыяй, і сувязь ”рэдакцыя–чытач” не перарываецца. Можна сказаць, што выданне з’яўляецца своеасаблівай трыбунай для выказвання дзіцячых думак, пажаданняў, памкненняў. Гэтай мэце служыць рубрыка “Рюкз-клуб: ваши письма”. Здесь дзеці маюць магчымасць запоўніць анкету “Книжка – мой друг”, пытаюцца ў дарослых аб цікавых з’явах Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа, друкуюць вершы і казкі, віншуюць родных са святамі, выпраўляюць памылкі ў друкаваным тэксце на старонках часопіса і інш. Такім чынам часопіс дапамагае раскрыць творчы патэнцыял маленькага чытача, стымулюе самастойнасць і творчасць.

У дадатку для бацькоў “Рюкзачок для пап и мам” друкуюцца матэрыялы аб правах і абавязках бацькоў, даюцца парады па Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа выхаванні ў дзіцяці ўсведамлення сваёй прыналежнасці да лёсу Айчыны, гатоўнасці ўзяць адказнасць за ўласныя ўчынкі як у сям’і, так і ў школе. Часопіс арыентуе бацькоў на тое, што яны – самыя блізкія людзі для дзіцяці. Ад таго, якія адносіны пануюць у сям’і, будзе залежыць, якім чынам школьнік успрымае навакольны Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа свет, грамадства і сябе ў ім.

“Качели” – рэспубліканскі штомесячны часопіс для дзяцей і падлеткаў пазнавальна-забаўляльнага характару. Выдаецца на рускай мове з 1998 года. Галоўны рэдактар: К. Дубінская.

Асноўная мэта выдання – заняць школьніка, дапамагчы правесці вольны час з карысцю, развіць здольнасць дзіцяці мысліць і разважаць Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа.

У часопіса ёсць імкненне даць як колдуна болей пазнавальнай інфармацыі. Гэту задачку выконвае клуб “Знайка” і рубрыкі “Желаете – веруйте”, “И знатокам любопытно”, “Любопытно”, “Ау, детство!”, “Дорожный чемоданчик” і інш. Дзякуючы ім дзеці набываюць усё новыя і новыя веды па геаграфіі, этнаграфіі, лексікалогіі, батаніцы, эстэтыцы, медыцыне, аб модзе, вялікіх вынаходніцтвах і Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа людзях.

Для дзяцей дапытлівых, кемлівых, якія заўсёды знаходзяцца ў пошуку ведаў і гармоніі з навакольным асяроддзем, рэдакцыя пастаянна праводзіць конкурсы і віктарыны, змяшчае на старонках часопіса дзіцячыя казкі, вершы, малюнкі, каб паказаць, наколькі таленавітым і здольным расце новае пакаленне (рубрыкі “Мир увлечений”, “Ау, таланты!”, “Проба пера”, “Сочиняем сказки сами”).

Побач Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа з пазнавальна-інфармацыйным накірункам 100іць ідэйна-выхаваўчая тэматыка. Ёй асобна прысвечаны рубрыкі “Детские организации”, “Рассказы об Отечестве”, “Я люблю Беларусь”, мэта якіх – выхаваць у дзяцей патрыятызм, гатоўнасць да самаахвяравання, стойкасць, мужнасць, гераізм, пачуццё доўгу і гуманізм, прыцягнуць да ўдзелу ў будаўніцтве моцнай і квітнеючай дзяржавы Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа, навучыць памятаць мінулае, цаніць сучаснае, будаваць будучыню. Публікацыі рубрык маюць на мэце выклікаць у дзяцей пачуццё захаплення подзвігамі мужных людзей, павагі да іх цяжкіх лёсаў. Пры чытанні такіх артыкулаў школьнікі на канкрэтных прыкладах могуць вызначыць для сябе значэнне наступных слоў:

– “справядлівасць ” – гэта непрадузятая дзейнасць у адпаведнасці з ісцінай Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа;

– “гераізм ” – гэта адвага, рашучасць і самаахвяраванне ў цяжкіх абставінах;

– “патрыятызм ” – гэта адданасць і любоў да сваёй Радзімы, да свайго народа і гатоўнасць да всех ахвар дзеля інтарэсаў Айчыны;

– “мужнасць ” – гэта храбрасць, вытрымка, адвага;

– “гонар ” – гэта агульная павага;

– “доўг ” – гэта абавязак перад кім-небудзь.

Такім чынам, “Рюкзачок” знаёміць як з гісторыяй і Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа культурай Беларусі, так і з гісторыяй і культурай замежных краін, што дазваляе чытачам зразумець ролю Айчыны ў сусветным супольніцтве. У той жа час “Качели” надаюць огромную ўвагу вобразу Беларусі, аднак на старонках гэтага часопіса расшыфроўваюцца такія важныя і ў той жа час такія цяжкія для разумення паняцці, як “справядлівасць Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа”, “мужнасць”, “гераізм”, “гонар”, “доўг” і інш.


Заключэнне

Часопісы “Вясёлка” і “Детская площадка” арыентуюць дзяцей на аптымістычны паказ свету: увага дзіцяці засяроджваецца на прыгажосці прыроды, на панаванні ў свеце дабра і сяброўскіх адносінаў паміж людзьмі. Напрыклад, аб Беларусі гаворыцца, што гэта “зямля сяброў, краіна згоды”, а душы Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа і сэрцы дзяцей павінны поўніцца “любоўю да ўсяго жывога, да Дабра і Праўды”. Выданні “Рюкзачок” і “Качели” падводзяць да таго, што ў свеце ёсць яшчэ і цяжкасці. Так, рубрыка “Экономия и бережливость” заклікае берагчы прыродныя рэсурсы, каб пазбегнуць экалагічнай катастрофы, а рубрыка “Старонкі гісторыі” расказвае пра жудасці вайны Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа.

Радзіма для дашкольніка атаясамліваецца з прыродай: гэта, перш за ўсё, – вясёлы ручаёк, кветкі, птушкі і жывёлы, сонца, маладзік, хмаркі і г. д. Напрыклад: “А здесь [у Беларусі] лясоў багата, кветкамі травки перавітыя, сінь нябесная ў рэчкі і азёры пералітая…”. Часопісы тлумачаць дашкольніку, што ён павінен любіць Радзіму, каб зразумець і Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа палюбіць свет. Для школьніка паняцце Радзімы шырыцца, гэта ўжо – дачны пасёлак, вёска, горад, еўрапейская краіна. Дзеці пачынаюць адчуваць, што яны – грамадзяне Беларусі. Сутнасць паняцця Радзімы можна зразумець з дапамогай матэрыялаў рубрык “Я люблю Беларусь”, “Рассказы об Отечестве”, “И прогуливается по земле легенда”; “Я – грамадзянін”, “Моя Беларусь”.

Часопісы для дашкольнікаў надаюць Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа вялікую ўвагу ўзаемаадносінам маленькага чалавека і прыроды. Свет дзіцяці выступае арганічнай часткай прыроднага свету. Складваецца ўражанне, што прырода і дашкольнік – сябры. Напрыклад: “зорачка ляжа з табой на падушцы”, рабінка каля школы “вітае кожнаю калінкай”, сланечнік “адкрасуе памаленьку, семак вам насыпле жменьку”, рачулка “нібы з сабой заве”. У Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа выданнях для школьнікаў прырода існуе як быццам сама па сябе, без чалавека; часопісы даюць разрозненую энцыклапедычную інфармацыю пра асобныя віды жывёл і птушак.

Сям’я – гэта бліжэйшае акружэнне дзіцяці. Для дашкольніка самы дарагі чалавек – мать. Для яе знаходзіцца шмат цёплых і шчырых слоў: “ты сардэчнае свята маё” і Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа г. д. Зрэдку згадваецца пра брата і сястру, пра бабулю, пра дзядулю. Аднак, на жалко, ні ў адным з тэкстаў не гаворыцца пра бацьку. Для школьніка паняцце сям’і значна шырэйшае. Сюды ўключаюцца ўсе родныя. У рубрыцы “Корабль по имени «Семья»” чытач можа сам падзяліцца традыцыямі, якія пануюць менавіта ў яго Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа сям’і, толькі паміж яго роднымі. Дарэчы, “Качели” – часопіс для тых, хто піша вершы ці марыць пра журнальчикістыку. Як адзначае рэдактар Кацярына Дубінская, дзеці з актыўнай жыццёвай пазіцыяй – аўтары выдання – застаюцца з ім да заканчэння школы.

Часопісы для дашкольніка фарміруюць адметнае 100ўленне і да беларускай мовы: яна Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа адзіная, родная, спеўная, ніводны люд больш не карыстаецца ёю, мова – паказчык адзінства народа, які трэба захоўваць як найвялікшы скарб. У часопісах для школьнікаў, дзе большасць матэрыялаў прадстаўелены па-руску, беларуская і руская мовы знаходзяцца побач. Такое 100ўленне аргументуецца тым, што дзіця можа само вырашыць, якой мовай карыстацца Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа.

У выданнях для дашкольнікаў вялікая ўвага надаецца чытанню. Дарослыя тлумачаць дзецям, што кнігі патрэбны, каб спасцігаць свет. Рэдакцыі прытрымліваюцца погляду, што ва ўзросце ад чатырох да шасці гадоў кнігі павінны стаць галоўным зацікаўленнем маленькага чалавека. Выданні для школьнікаў паказваюць, што дзіця самастойна выбірае, чым цікавіцца, і падкрэсліваюць Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа, наколькі таленавітым і здольным расце новае пакаленне: “Звездная дорожка”, “Юны мастак”; “Семь нот”, “Мир увлечений”, “Ау, таланты!”, “Проба пера”. Адметнасць часопіса “Качели” – гэта рубрыка “Ау, детство!”, якая апавядае пра дзяцінства ўсім вядомых дарослых, напрыклад, хіміка Мендзялеева і мастака Славука.

Часопісы для дашкольнікаў арыентуюць чытача на неабходнасць спасціжэння ведаў самастойна Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа або разам з дарослымі. Гэта выражаецца ў формах звяртання да аўдыторыі: “выпісвайце”, “напішыце”, “ты чуў”, “цябе сустракаюць” або “попробуем”, “мы избрали”, “нам пригодятся” і г. д. Для дашкольніка гэтае азнакамленне са светам – першае, ад яго залежыць, якім чынам дашкольнік будзе успрымаць навакольны свет, грамадства і сябе ў ім. Мэта часопісаў для Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа школьнікаў – актыўны ўдзел у навучальна-выхаваўчым працэсе, аказанне дапамогі настаўнікам і бацькам у фарміраванні усебакова і гарманічна развітай асобы. У той жа час гэтыя выданні прывучаюць свайго чытача да самастойнасці і арганізаванасці: “ты побывал”, “для тебя пригодятся”, “для тебя запомнилось” і г. д. Атрымліваецца, што звароту да Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа чытача “мы” (рэдакцыя і дзіця) няма. Рэдакцыя наладжвае камунікацыйныя адносіны з дзецьмі праз бацькоў.

Такім чынам, часопісы для дашкольнікаў служаць мэце практычнага засваення свету: чытаць, каб пасля прымяніць атрыманыя веды на практыцы. Таму на іх старонках можна сустрэць шмат развіваючых гульняў, конкурсаў, заданняў і практыкаванняў (віктарыны, конкурсы, тэсты Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа, загадкі, матэматычныя задачы). Часопісы для школьнікаў сцвярджаюць думку, што чытаць патрэбна, каб шмат ведаць, каб быць разумным. Гэтай мэце служаць пазнаваўчыя матэрыялы з рубрык “И знатокам любопытно”, “Знайка”; “Истории из рюкзачка”, “Путешествие”, якія знаёмяць з этыкетам і правіламі паводзін у грамадстве, з культурай замежжа, з мастацтвам. У малодшым Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа школьным узросце ускладняюцца перажыванні, з’яўляюцца першыя сутнастныя сувязі са светам, усведамляецца цяжкасць атрымання жыццёвага вопыту. Таму на старонках часопісаў для школьнікаў уздымаюцца новыя і больш значныя праблемы і пытанні: рэлігія (рубрыка “Дорога к Храму”) і здаровы лад жыцця (рубрыка “Быть здоровым – стильно!”).


Спіс крыніц фактычных матэрыяла Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работаў

1. Агняцвет, Э. Табе жадаю /Э. Агняцвет //Вясёлка. – 2008. – № 1. – С. 2.

2. Міклашэўскі, Я. Навагодняя ноч у лесе /Я. Міклашэўскі //Вясёлка. – 2008. – № 1. – С. 2.

3. Ткачоў, В. Цёплыя абноўкі /В. Ткачоў //Вясёлка. – 2008. – № 1. – С. 4-5.

4. Махонь, В. Сінічка, Ялінка і іх сябры /В. Махонь //Вясёлка. – 2008. – № 1. – С. 7.

5. Гусеў, Ю. Скрыпач /Ю. Гусеў //Вясёлка. – 2008. – № 1. – С. 10.

6. Зэкаў, А Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа. Чаму птушкі не сівеюць /А. Зэкаў //Вясёлка. – 2008. – № 1. – С. 11.

7. Колас, Я. Найдаражэйшы падарунак /Я. Колас //Вясёлка. – 2007. – № 12. – С. 2.

8. Маляўка, М. Стары год /М. Маляўка //Вясёлка. – 2007. – № 12. – С. 2.

9. Колас, Я. Дзед-госць /Я. Колас //Вясёлка. – 2007. – № 12. – С. 2.

10. Багдановіч, Л. Зіма /Л. Багдановіч //Вясёлка. – 2007. – № 12. – С. 3.

11. Бічэль, Д. Акно /Д. Бічэль //Вясёлка. – 2007. – № 12. – С. 3.

12. Стадольнік Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа, І. Пра Натку /І. Стадольнік //Вясёлка. – 2007. – № 12. – С. 3.

13. Мятліцкі, М. Рабіна /М. Мятліцкі //Вясёлка. – 2007. – № 12. – С. 4.

14. Ліпскі, У. Сустрэча на Нёмане (з кнігі пра Янку Купалу) /У. Ліпскі //Вясёлка. – 2007. – № 11. – С. 4-5.

15. Колас, Я. Лес /Я. Колас //Вясёлка. – 2007. – № 11. – С. 6.

16. Кажэра, А. Зорачка /А. Кажэра //Вясёлка. – 2007. – № 11. – С. 2.

17. Кажура, У. Рабінка /У. Кажура //Вясёлка. – 2007. – № 10. – С. 2.

18. Колас, Я Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа. Не тужы /Я. Колас //Вясёлка. – 2007. – № 10. – С. 7.

19. Парчук, Н. Вечар /Н. Пранчук //Вясёлка. – 2007. – № 10. – С. 8.

20. Голуб, Ю. З “Кніжкі пра птушак” /Ю. Голуб //Вясёлка. – 2007. – № 10. – С. 11.

21. Сазонаў, А. Добры мядзведзь /А. Сазонаў //Вясёлка. – 2007. – № 9. – С. 3.

22. Кажура, В. Салодкі сон /В. Кажура //Вясёлка. – 2007. – № 9. – С. 8.

23. Жабко, Я. Каця і яе сябры /Я Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа. Жабко //Вясёлка. – 2007. – № 9. – С. 9.

24. Масла, А. Як з’явіўся апостраф /А. Масла //Вясёлка. – 2007. – № 9. – С. 10-11.

25. Радзішэўская, В. Беларусь – ты казка /В. Радзішэўская //Вясёлка. – 2007. – № 8. – С. 2.

26. Шмея, А. Матуля /А. Шмея //Вясёлка. – 2007. – № 8. – С. 3.

27. Брыль, Я. Жменька сонечных промняў /Я. Брыль //Вясёлка. – 2007. – № 8. – С. 7.

28. Жабко, Я. Ой, Бяда! /Я. Жабко //Вясёлка. – 2007. – № 8. – С. 14.

29. Маскевіч, М. Хмарка Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа-зладзейка /М. Маскевіч //Вясёлка. – 2007. – № 8. – С. 14.

30. Чарняўскі, М. Да самага неба /М. Чарняўскі //Вясёлка. – 2007. – № 8. – С. 15.

31. Каранда, В. Бяларучы /В. Каранда //Вясёлка. – 2007. – № 7. – С. 2.

32. Маляўка, М. Мать, сонейка і я /М. Маляўка //Вясёлка. – 2007. – № 7. – С. 9.

33. Набебіна, К. Бусліны куток /К. Набебіна //Вясёлка. – 2007. – № 6. – С. 2.

34. Саковіч, П. Гоншчык /П Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа. Саковіч //Вясёлка. – 2007. – № 6. – С. 7.

35. Ліпай, Л. Спёка /Л. Ліпай //Вясёлка. – 2007. – № 6. – С. 8.

36. Парчук, Н. Надвячоркам /Н. Парчук //Вясёлка. – 2007. – № 6. – С. 8.

37. Сантаровіч, В. Радзіма /В. Сантаровіч //Вясёлка. – 2007. – № 5. – С. 2.

38. Панізнік, С. Беларускі Дом /С. Панізнік //Вясёлка. – 2007. – № 5. – С. 2.

39. Ткачова, А. Падарунак /А. Ткачова //Вясёлка. – 2007. – № 5. – С. 3.

40. Сцяпук, А. Помнік за вёскай /А. Сцяпук //Вясёлка. – 2007. – № 5. – С. 6.

41. Ціхан Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа, Ю. Радзіма /Ю. Ціхан //Вясёлка. – 2007. – № 3. – С. 2.

42. Чарняўская, К. Бабуліна песня /К. Чарняўская //Вясёлка. – 2007. – № 3. – С. 3.

43. Пранчак, Л. На лыжах /Л. Пранчак //Вясёлка. – 2007. – № 2. – С. 2.

44. Чарняўскі, М. Світанне /М. Чарняўскі //Вясёлка. – 2007. – № 1. – С. 4.

45. Орлова, В. Страна 4 тыщ островов //Рюкзачок. – 2007. – № 5. – С. 2-3.

46. Радоман, И. Быть самураем /И. Радоман //Рюкзачок. – 2007. – № 5. – С Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа. 4-5.

47. Костакова, Н. Обычный японский костюмчик /Н. Костакова //Рюкзачок. – 2007. – № 5. – С. 6-7.

48. Аўласенка, Г. Вершаванка ў стылі “Танка” /Г. Аўласенка //Рюкзачок. – 2007. – № 5. – С. 8-9.

49. Из истории оригами //Рюкзачок. – 2007. – № 5. – С. 10.

50. Умные изобретения //Рюкзачок. – 2007. – № 5. – С. 30-31.

51. Орлова, В. Лапландия /В. Орлова //Рюкзачок. – 2006. – № 12. – С. 8-9.

52. Рогаў, М. Ягайла – кароль польскі /М. Рогаў //Рюкзачок. – 2006. – № 10. – С. 6-9.

53. Аўласенка, Г. Вітаўт Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа Вялікі /Г. Аўласенка //Рюкзачок. – 2006. – № 10. – С. 10-11.

54. Федеративная Республика Германия //Рюкзачок. – 2006. – № 10. – С. 24-25.

55. Хто такія крыжакі //Рюкзачок. – 2006. – № 8. – С. 9.

56. Аўласенка, Г. Як нашы продкі сталі хрысціянамі /Г. Аўласенка //Рюкзачок. – 2006. – № 4. – С. 12-13.

57. Аўласенка, Г. Полацкае княства /Г. Аўласенка //Рюкзачок. – 2006. – № 1. – С. 6-7.

58. Сорока, О. Электрические библиотеки /О. Сорока //Рюкзачок. – 2006. – № 1. – С. 30-31.

Спіс навуковай літаратуры

1. Вечорко Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа, Г. Ф. Базы психологии и педагогики: ответы на экзаменационные вопросы /Г. Ф. Вечорко. – Минск: Тетра Системс, 2007. – 160 с.

2. Журнальчикістыка-2007: надзённыя праблемы. Перспектывы: матэрыялы IXМіжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Вып. 9 /рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2007. – 423 с.

3. Кулагина, И. Ю., Колюцкий, В. Н. Возрастная психология: полный актуальный Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа цикл развития человека: учебное пособие для студентов высших учебных заведений /И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. – Москва: ТЦ «Сфера», при участии «Юрайт-М», 2001. – 464 с.

4. Ліпскі, У. “Вясёлка” – сябар і настаўнік дзяцей /У. Ліпскі //Пачатковая школа. – 2002. – № 4. – С. 39-40.

5. Об утверждении Концепции непрерывного воспитания деток и учащейся молодежи в Республике Дзіцячыя перыядычныя выданні: характар камунікацыйных зносін з аўдыторыяй - курсовая работа Беларусь: Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 14 декабря 2006 г. № 125.

6. Широкова, Г. А. Справочник дошкольного психолога /Г. А. Широкова. – 4-е изд. – Ростов на дону н/Д: Феникс, 2006. – 382 с.

7. http: //adalin.mospsy.ru.


dzcyachiya-periyadichniya-vidann-haraktar-kamunkacijnih-znosn-z-aditoriyaj-kursovaya-rabota.html
dzen-i-iskusstvo-izbavleniya-ot-psihicheskih-virusov.html
dzen-v-iskusstve-alan-uots.html