Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

Реферат з предмету

“Безпека життєдіяльності”

на тему « Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини»

Виконала:

студентка групи ПБЗ – 24

Калуга Юліана

Ірпінь 2003

План

1. Вступ

2. Типи електромагнитних випромінювань

3. ВЧ та УВЧ діапазони

4. СВЧ діапазон

5. Оптичне випромінювання

6. Лазерне випромінювання

7. Захист організму від негативного впливу електромагнитних полей

Вступ

З того часу, если почалося практичне використання радіо Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат, люди почали спостерігати шкідливий вплив радіохвиль на організми живих істот, у тому числі й людей.

Наприклад, у мореплавательів, що несуть службу на кораблях, досить нередко спостерігається пригнічений настрій та головні болі. Першим дослідником цього явища був лікар Павло Іванович Іжевський, який, до речі, був досить близьким знайомим винахідника радіо Олександра Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат Степановича Попова.

Усі ЕМП і випромінювання поділяють на природні й антропогенні.

Оточуюче нас середовище завжди перебувало під впливом електромагнитних полів. Ці поля називаються фоновим випромінюванням та спричинені природою. З розвитком науки й техніки фонове випромінювання значно підсилилося. Тому електромагнитні поля, які можна віднести до антропогенних, значно перевищують Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат природний фон і останнім часом перетворилися на небезпечний екологічний чинник.

Типи електромагнитних випромінювань

Розглянемо з початку поля природнього походження. Навколо Землі існує електричне поле середньої напруженності 130 В/м. Воно зменшується від середніх широт до полюсів та до екватора, а також з віддаленням від земної поверхні. Спостерігають річні, добові Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат та інші варіації цього поля. Також це поле постійно змінюється під впливом грозових розрядів, опадів та інших природних катаклизмів.

Також існує магнитне поле напруженністю 47.8 А/м та 39.8 А/м на північному та південному полюсах відповідно. Це поле коливається з 80- та 11-річними циклами змін, а також більш короткочасними змінами з Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат різних обстоятельств, пов’язаних із сонячною активністю. Також існує магнитне поле 19.9 А/м на магнітному екваторі. Це поле інколи змінюється під впливом магнитних бурь. Також земля постійно знаходиться під впливом електромагнитного поля, що випромінюється сонцем. Діапазон частот цього випромінювання приблизно дорвейівнює 10МГц-10ГГц. Слід взагалі зазначити, що електромагнитне поле Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат Землі постійно змінюється через низку факторів, як то сонячна активність, процеси у земних надрах та інше. Щодо диапазона сонячного випромінювання, то він знаходиться біля короткохвильової області та поєднує у собі інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання. Інтенсивність цього випромінювання має постійну властивість періодично змінюватися та досить очень збільшуватися під час атмосферних спалахів.

Ці Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат поля впливають на біологічни об’єкти протягом всього часу їх життя. Тому у процесі еволюції людина пристосувалася до їх впливу і виробила здатність захищатися від можливих ушкоджень за рахунок природних чинників. Проте науковцями спостерігається зв’язок між спалахами сонячної активності і змінами електромагнитного поля, що спричиняється цим процесом та деякими Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат групами захворювань людей. Також, вивчаючи це явище, вченні помітили зміну умовно-рефлекторної діяльності тварин у рамках цього процесу. Систематичні дослідження щодо впливу електромагнитних полей на організм людини почалися десь з 50-х років. Наведу на малюнку диапазон електромагнитного випромінювання:

Існує така номенклатура спектрів згідно регламенту радіозв’язку:

30-300 кГц Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат НЧ

300-3000 кГц СЧ

3-30 МГц ВЧ

30-300 МГц метрові

300-3000 МГц УВЧ

3-30 ГГц СВЧ

30-300 ГГц КВЧ

Електромагнитні поля НЧ нередко використовують у термічній обробці. ВЧ – у радіозв’язку, медицині, телебаченні, радіомовленні. Простір коло джерела поля поділяють на зони: ближню (зона індукції) та дальню (зона випромінювання). Границя між зонами дорвейівнює R=l/2pi. В залежності від розташування зони чертами Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат поля є: у ближній зоні – складова вектора напруженності електромагнитного поля; у дальній – енергетична черта, інтенсивність щільності енергетичного потока.

ВЧ та УВЧ діапазони

Розглянемо випромінювання ВЧ та УВЧ діапазонів. Медичні обстеження засвідчили суб’єктивні розлади, що спостерігаються під час роботи: слабкість, підвищенна втомлюванність, пітливість, сонливість, а також розлад сну, головний Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат біль, болі в області серця. Пригнічуються також харчові та статеві рефлекси. Також вченими було зафіксовано зміни показників білкового та вуглеводного обміну, збільшення концентрації азоту в организмі, а також зменшення концентрації альбуміну та підвищення глобуліну. Крім того, фіксують деякі зміни у крові, а саме: збільшення кількості лейкоцитів, тромбоцитів, та інше.

При Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат дослідженні впливу електромагнитних полей на організм людини, взяли під нагляд тестову групу людей, що мешкували поблизу радіостанцій. Це дослідження отдало дуже цікавий та тривожний итог: у цій контрольній групі кількість скарг на здоров’я майже у два рази перевищувала середню. При дослідженні дітей було виявлено порушення розумової працездатності, зниження Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат уваги через розвиток послідовного гальмування та пригнічення нервової системи. Було також виявлено, що внаслідок дії електромагнитних полей страждає також і імунно-біологічна система. Можливе також виникнення гострих та хронічних хвороб та функціональні порушення у боті майже усіх систем організму. Зміни діяльності нервової та серцево-судинної систем мають кумулятивний нрав, та Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат не зважаючи на це при припиненні впливу, а також поліпшенні мозгов праці, як правило, спостерігається покращення їх функціунування. Тривалий вплив електромагнитних полей все одно призводить до стійких порушень та захворювань.

СВЧ діапазон

Активність впливу полей різних діапазонів частот зростає з ростом частоти і дуже серйозно впливає у СВЧ Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат діапазоні. У цьому діапазоні працюють багато теле- та радіостанцій, а також майже усі радіорелейні станції, радіолокатори, та інше. На заході хвилі цього діапазону прийнято називати “мікрохвилями”. СВЧ випромінювання поштрюється у межах прямої видимості. На деяких ділянках діапазону СВЧ хвилі розсіюються молекулами кисню, атмосферними опадами, та інше, що обмежує Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат дальність їх поширення. У наведеній вище аппаратурі, що використовує СВЧ діапазон, його використовування пов’язане із зменшенням перешкод та більш високої якості передачі інформації ніж у УВЧ діапазоні.

Але, слід зазначити, що сучасна побутова та корпоративна аппаратура зв’язку досить обширно використовує саме УВЧ діапазон. У ньому працює більшість Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат телефонів мобільного зв’язку, безпроводні компьютер’ютерні мережі, транкингові радіостанції та інше. Це насамперед пов’язане з небезпекою використання апаратури, яка працює у діапазонах високих частот в безпосередній близькозті від людини.

Через те, що випромінювання СВЧ при поглинанні середовищем, яким є поганий провідник, спричиняє його нагрівання, цей діапазон дуже обширно Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат використовують у промислових установках. Подібні установки використовуються й у побуті. Слід до цього навести приклад СВЧ (микрохвильової) пічі. Тому розповіді про небезпеку використання СВЧ-пічей мають досить вагому підставу. Це явище також посприяло створенню вченими терапевтичної апаратури, що базується на властивостях СВЧ випромінювання. Також слід зазначити, що саме Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат через ці властивості СВЧ випромінювання використовують для передачі енергії променем на великі відстані. Если розглядали проекти будвництва сонячних електростанцій на околоземній орбіті, саме ця технологія розгядалася як базова для передавання отриманної енергії з космоса на Землю. Але до цього 100їть ще багато не розв’язаниз технологічних заморочек, пов’язаних Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат із практичним використанням цієї технології.

При використанні СВЧ діапазону здебільшого встановлюють не напрямлені антени, а можливість сфокусувати випромінювання у вузький промінь антеною невеликих габаритів. У межах цього променя інтенсивність електромагнитного поля значно збільшується, а за його межами 100є ледь помітною. Це дозволяє досить чітко визначати зони, що є небезпечними для здоров’я Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат.

Досить багато вчених сразу зосереджують свою увагу у наукових працях саме на СВЧ діапазоні та його впливі на біологічні об’єкти. В одній з таких бот наведен приклад про прояви дії СВЧ залежно від інтенсивності опромінення.

При інтенсивності поля близько 20 мкВт/см2 спостерігається зменшення частоти пульсу, зниження артеріального тиску Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат. Ця дія більш сильна у людей, що вже підпадали під подібне опромінення. З ростом інтенсивності проявляються електрокардіографічні зміни. Потім відмічається прискорення пульсу, коливання об’єму крові. При досяганні відмітки інтенсивності у 6мВт/см2 відмічають зміни у статевих залозах, у крові та помутніння кришталика. Отдалі можуть почати відчуватися навіть Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат такі страшні симптоми, як розриви капілярів і крововиливи у легені та печінку.

Подальше опромінення помітно впливає на тканини, викликає больові почуття. Якщо інтенсивність перевищує 1 Вт/см2 , це спричиняє швидку втрату зору.

Пошкодження органів зору, до речі, являє собою один з найсерйозніших ефектів спричинених електромагнитними полями СВЧ діапазону. На низьких частотах Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат такі ефекти не спостерігаються, тому вони є специфічними саме для СВЧ діапазону. Ступень ушкодження внаслідок пораження електромагнитними полем СВЧ діапазону може бути різною і частіше залежить від інтенсивності опромінення та часу його дії. Ушкодження зору спричиняє напруженість поля, яка зменшується з ростом частоти.

Оптичне випромінювання

Тепер звернемо Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат свою увагу на так званому “оптичному випромінюванні”. Під цим терміном ми розуміємо хвилі видимого для людського ока діапазону хвиль. Цей діапазон розташован у межах 0.4-0.77 мкм. Також до оптичного випромінювання відносять інфрачервоне (ІЧ), яке знаходиться у діапазоні 0.11-0.1 мкм та ультрафіолетове, яке відповідно знаходиться у межах 0.4-0.5 мкм. Тому ми можемо Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат зрозуміти, що з боку довгих хвиль між оптичним та СВЧ діапазоном знаходиться маловивчений діапазон субміліметрових хвиль, які займають ділянку діапазону 1.0-0.1 мм. Цей діапазон є досить незручним для удобного використання. З боку маленьких хвиль знаходиться рентгенівське випромінювання.

Джерела випромінювання ІЧ діапазону можна побачити скрізь у побуті та у виробництві. Це велика кількість елементів Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат та вузлів радіоапаратури, напівпровідникові та квантові прилади, трансформатори, та багато інших.

Лазерне випромінювання

Слід також окремо розглянути лазерне випромінювання. Воно є досить цікавим для вивчення. Науковці звернули увагу, що вплив лазерного випромінювання на біологічні тканини може призвести до теплової, ударної дії та світлового тиску. Залежно від різних обставин Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат прояви кожного ефекту окремо чи їхня сумарна дія можуть набувати досить різних значень.

При великій інтенсивності та малих тривалостях імпульсу спостерігають ударну дію лазерного випромінювання, яка поширюється досить швидко та призводить до пошкодження внутрішних тканин. При цьому зовсім непомітними залишаються зовнішні прояви. Майже головним елементом дії лазерного випромінювання на Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат організм є тепловий ефект, через який можуть з’явитися опіки. Також можуть спостерігатися більш серйозні наслідки, такі як руйнування, деформація і навіть часткове випаровування клітинних структур. При дії лазерного випромінювання менших інтенсивностей можна спостерігати лицезреемі зміни у організму, а саме порушення пігментації, почервоніння з досить чіткими кордонами зони Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат, що зазнала пораження. Шкірні оболонки значною мірою захищають внутрішні системи організму від серйозних уражень внаслідок дії лазеру. Але деякі дослідження проявили цікавий итог – інколи опромінення ділянок шкіри може призвести до порушення низки систем організму, зокрема нервової та сердцево-судинної.

Наслідком навіть не дуже високих доз лазерного випромінювання можуть Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат стати майже такі симптоми, як і при СВЧ-опроміненні. Це і нестійкий стан артеріального тиску, і порушення серцевого ритму, а також втома, роздратування та інше. Ці порушення є зворотніми та мають властивість зникати з часом після деякого відпочинку.

Як і СВЧ, найбільшої шкоди лазерне випромінювання завдає очам. Найбільша небезпека спостерігається Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат в ультрафіолетовому діапазоні. За таких разумов може статися коагуляція білка, рогівки та опік слизової оболонки, що може спричинити сліпоту. Промені з видимого діапазону мають властивість впливати на клітини сітківки. Через це може спостерігатися як тимчасова сліпота так і втрата зору внаслідок опіку. Випромінювання інфрачервоного діапазону є більш небезпечним, проте також може Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат призвести до сліпоти.

Тобто можна зробити висновок, що лазерне опромінення може пошкодити усі структури ока. Внаслідок того, що око є оптичною системою, можна спостерігати також непрямий вплив, а другорядні ефекти, яки є реакцією організму на опромінення.

При лазерному опроміненні у біологічних тканинах виникають вільні радікали. Вони беруть активну участь Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат у взаємодії з молекулами та порушують нормальний процес обміну речовинами у организмі на рівні клітин. Це призводить до загального погіршення стану здоров’я.

Захист організму від негативного впливу електромагнитних полей

Для захисту людини від щкідливого впливу електромагнитних полей приймаються нормативи та стандарти. Треба зазначити, що будь-які норми та Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат стандарти, пов’язані із захистом людини від небезпечного впливу, завжди являють собою компромісс між перевагами використання нових технологій та нової техніки і можливим ризиком, спричиненим цим використанням.

ДСТУ “Електромагнитні поля радіочастот” охоплює діапазон частот 60 кГц-300МГц. Він встановлює, що оцінка ЕМП в діапазоні 60 кГц-300МГц проводиться окремо Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат з електричних і магнітних складових поля. Допустимі рівні протягом робочого денька по електричній складовій не повинні перевищувати 50 В/м знижуючись ступенями 5 В/м на міру підвищення частоти. По магнитній складовій встановлені рівні тільки для окремих ділянок діапазону: 5 А/м для частот 60 кГц-1.5 Мгц та 0.3 А для частот 30-50 МГц. Допускається Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат перевищення цих эталонів, але не більше ніж двократне, при скороченні робочого денька не менш як на 50%.

Для частот 300 МГц-30 ГГц гранично допустимі значення щільності визначаються як итог ділення нормованої величини енергетичного навантаження за робочий денек на час впливу. Енергетичне навантаження протягом робочого денька не повинно перевищувати 200 мкВтЧгод/ см Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат2 .

Ми бачимо, що електромагнитні поля дуже очень впливають на людський організм. Вони плохо впливають майже на усі системи організму. Тому треба створювати певні методи захисту від іх дії. Найпоширенішими з таких способів є такі:

- зменшення щільності потока енергії, якщо дозволяє даний технологічний процес або обладнання.

- захист часом (тобто обмеження часу знаходження Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат у зоні джерела ЕМП).

- захист відстанню.

- екранування робочого місця чи джерела.

- раціональне планування робочого місця.

- застосування засобів попереджувальної сигнализації.

- застосування засобів особистого захисту.

Для зменшення впливу електромагнитних полей на персонал, який знаходиться у зоні дії деяких радіоелектронних засобів необхідним є ряд захисних заходів: организаційні, інженерно-технічні та Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат лікувально-профілактичні.

Слід сказати, що ще на етапі проектування взаємне розміщення об’єктів має бути забезпечено таким чином, щоб інтенсивність опромінення була мінімальною. Також треба заздалегіть попіклуватися про зменшення часу перебування персоналу у зоні опромінення. Потужність джерел випромінювання виновата бути найменшою з можливих.

Отож є досить багато способів захисту свого Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат здоров’я від небезпеки на робочому місці з підвищенним електромагнитним фоном. Крім того треба вимагати від керуючих органів дотримування державних эталонів України та не порушувати їх норм.


Використана література:

1. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. -К.: 1999.

2. Желібо Є.П. Заверуха Н.М. Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності.- К.: 2001.

3. Желібо Є.П Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини - реферат., Чмир А.І., Троян В.С., Савінов Є.О. Безпека життєдіяльності: Курс лекцій. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001.


dzhodi-pikolt-hrupkaya-dusha-stranica-4.html
dzhodi-pikolt-hrupkaya-dusha-stranica-7.html
dzhokovich-i-haas-vistupyat-na-vistavochnom-turnire-na-chastnom-ostrove-severo-zapadnij-filial-uvo-mintransa-rossii.html